Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Dạy các kiến thức có yếu tố hình học trong chương trình toán 5

Mục đích của sáng kiến này là giúp các em giải quyết những khó khăn trong việc giải toán có yếu tố hình học, biết vận dụng những quy tắc, công thức đã học vào những tình huống khác nhau. Giúp các em có được khái niệm đúng và nhớ các kiến thức để áp dụng vào giải được các bài toán có nội dung hình học. | UBND QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẶNG TRẦN CÔN S ng kiÕn kinh nghiÖm Ò tµi Ó D Y TèT C C BµI TOµN H NH HäC TRONG CH NG TR NH LíP 5 Họ và tên giáo viên Ngô Thị Thúy Uyên Môn Toán Cấp học Tiểu học N m häc 2018 - 2019 MỤC LỤC MỤC .18 IV. Kết quả thực II. KHUYẾN A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài 1. Vị trí của môn toán ở bậc Tiểu học Giáo dục là quốc sách hàng đầu . Đó là chiến lược phát triển đất nước mà Đại hội Đảng lần VI đã xác định và Giáo dục con người là mục tiêu trọng tâm trong đó Tiểu học đã trở thành một bậc học có vị trí quan trọng trong sự nghiệp giáo dục là bậc học nền móng đầu tiên hình thành và phát triển kiến thức chọ học sinh. Mục tiêu giáo dục tiểu học đang hướng tới việc đào tạo những chủ nhân tương lai của đất nước sáng tạo linh hoạt và sẵn sang chủ động thích ứng với sự phát triển của đất nước đang đổi mới hàng ngày. Để đáp ứng được mục tiêu đó trong chương trình học của bậc tiểu học môn toán có vị trí then chốt là môn được học nhiều giờ trong chương trình học tập. Với tư cách là môn khoa học có khả năng giáo dục nhiều mặt như Rèn luyện phương pháp suy nghĩ phương pháp suy luận để phát triển tư duy logic bồi dưỡng và phát triển thao tác trí tuệ cần thiết để nhận thức thế giới hiện thực trừu tượng hóa khái quát hóa kỹ năng phân tích tổng hợp so sánh dự đoán chứng minh bác bỏ. Môn toán cũng giúp học sinh nhận biết được số lượng và hình dạng không gian sự vật hiện tượng của thế gi ới hiện thực để từ đó học sinh có phương pháp nhận thực một số mặt của thế giới xung quanh. 2. Vị trí và tầm quan trọng của việc dạy yếu tố hình học trong chương 3 18 trình toán ở Tiểu học Trong môn toán ở Tiểu học nội dung và phương pháp dạy học các yếu tố hình học ngày càng được quan tâm đúng mức do tính thiết thực và khả năng phát triển trí tuệ rất đặc biệt. Các kiến thức về hình học được cho là cầu nối giữa kiến thức trong sách vở với đời sống xã hội. Thông qua các yếu tố hình học để hình thành cho học sinh tư duy tổng quát và trừu tượng. Các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
209    28    1    27-01-2022
3    15    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.