Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp rèn và nâng cao kĩ năng tìm từ, đặt câu trong môn Luyện từ và câu của học sinh lớp 2A8 – Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường

Mục đích của sáng kiến này là đề xuất một số biện pháp trong giảng dạy giúp HS có kĩ năng học tốt Luyện từ và câu là cơ sở để HS học tốt môn tiếng Việt ở các lớp trên từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của lớp 2A8 của Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường. | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TAM ĐƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN HỒ SƠ SÁNG KIẾN Một số biện pháp rèn và nâng cao kĩ năng tìm từ đặt câu trong môn Luyện từ và câu của học sinh lớp 2A8 Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường Tác giả Nguyễn Duy Đức Trình độ chuyên môn Đại học Chức vụ Giáo viên Nơi công tác Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Thị trấn ngày 15 tháng 6 năm 2020 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Hội đồng công nhận sáng kiến cấp huyện Tôi là Nguyễn Duy Đức Tỷ lệ Nơi công tác Trình độ đóng góp Số Ngày tháng Chức Ghi Họ và tên hoặc nơi chuyên vào việc TT năm sinh danh chú thường trú môn tạo ra sáng kiến 1 Nguyễn Duy 01 06 1983 Trường Tiểu Giáo Đại học Đức học Thị trấn viên 100 Tam Đường Tôi đề nghị xét công nhận sáng kiến Một số biện pháp rèn và nâng cao kĩ năng tìm từ đặt câu trong môn Luyện từ và câu của học sinh lớp 2A8 Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Bình Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Chuyên môn. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử 06 09 2019. Mô tả bản chất của sáng kiến Các kinh nghiệm rèn kĩ năng tìm từ đặt câu giúp học tốt phân môn Luyện từ và câu. Để có kĩ năng biết tìm từ theo yêu cầu và dùng từ vừa tìm để đặt câu và đặt được câu theo kiểu mẫu câu Ai là gì Ai làm gì Ai thế nào Để làm gì theo đúng quy trình trình tự của tiết luyện từ và câu. Từ đó giúp học sinh tự tin mạnh dạn khi tìm từ và đặt được câu theo các mẫu câu nêu trên. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến Sáng kiến được thực hiện với 13 học sinh lớp 2A8 Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường đã mang lại kết quả khả quan. Ngoài ra có thể áp dụng với tất cả các học sinh lớp 2 trong trường. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến Đồ dùng tự làm thẻ từ 2 bảng cài bằng nguyên liệu với kính phí không nhiều không mất nhiều thời gian công sức nhưng sử dụng được nhiều lần nhiều năm học. Những thông tin cần được bảo mật nếu có Không .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.