Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5A5 phân biệt 3 dạng toán về tỉ số phần trăm

Với mục đích tìm ra biện pháp để hướng dẫn học sinh biết cách phân biệt và áp dụng dạng toán giải toán về tỉ số phần trăm một cách có hiệu quả. Giảm số lượng học sinh , không biết áp dụng, nhầm lẫn khi áp dụng, còn lúng túng khi áp dụng những bài toán vận dụng thực tế hoặc thay đổi ngữ liệu bài toán. Giảm tỉ lệ học sinh không phân biệt được dạng toán, nhận sai dạng toán. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tam Đường ngày 06 tháng 06 năm 2020 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở. Tôi ghi tên dưới đây Tỷ lệ đóng Ngày Nơi công tác Số Chức Trình độ góp vào Ghi Họ và tên tháng hoặc nơi TT danh chuyên môn việc tạo chú năm sinh thường trú ra sáng kiến 1 Nguyễn Thị 20 07 198 Trường Tiểu Giáo Đại học Thu 1 học Thị viên 100 Trấn Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5A5 phân biệt 3 dạng toán về tỉ số phần trăm . Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến Trường Tiểu học Thị trấn Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Chuyên môn Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử 28 11 2019 Mô tả bản chất của sáng kiến Sáng kiến của tôi nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đối với dạng toán về tỉ số phần trăm vì đây là mảng kiến thức khó đối với cả giáo viên và học sinh. Điểm mới Biện pháp của tôi chú trọng tới việc tóm tắt bài toán biến đổi một số bài toán trên sách vở thành các nội dung bài gắn với thực tế gần gũi với các em. Coi trọng việc khái quát chung thành các dạng cơ bản để khắc sâu kiến thức cho học sinh giúp các em dễ nhớ dễ hiểu dễ vận dụng. Thay đổi phương pháp hình thức dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh tránh việc giáo viên thuyết trình giảng giải nhiều. Học sinh chưa thực sự tự tìm đến kiến thức việc cung cấp kiến thức một cách áp đặt chưa phát huy được tính tích cực chủ động của học sinh. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến Sự phối hợp giữa giáo viên và học sinh. Học sinh phải nắm vững về dạng toán nhân chia số tự nhiên số thập phân. Biết đọc biết viết các tỉ số phần trăm viết một phân số thành tỉ số phần trăm và viết một tỉ số phần trăm thành phân số thực hiện các phép tính cộng trừ các tỉ số phần trăm nhân các tỉ số phần trăm với một số tự nhiên và chia các tỉ số phần trăm với một số tự nhiên khác 0 Tìm tỉ số phần trăm của hai số. Giáo viên chịu khó tìm tòi nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
132    46    3    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.