Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác Đội ở trường Tiểu học

Mục đích của sáng kiến này là giúp các giáo viên làm Tổng phụ trách có thêm cách làm việc hiệu quả, để công tác Tổng phụ trách Đội trở nên nhẹ nhàng và trở thành đam mê của mỗi người khi lựa chọn cho mình công việc tuy vất vả những cũng rất nhiều thú vị này. | ỦY BAN NHÂN DÂN quËn thanh xu n - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐỘI TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC Lĩnh vực Công tác Đội Cấp học Tiểu học Tên tác giả Nguyễn Đình Dũng Đơn vị công tác Trường Tiểu học Khương Đình Chức vụ Giáo viên Tổng phụ trách N m häc 2018 - 2019 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐỘI TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MỤC LỤC Phần I ĐẶT VẤN 1 Lý do chọn đề 2. Phương pháp nghiên cứu .3 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu .4 4. Mục đích nghiên cứu .4 5. Nhiệm vụ .4 6. Tài liệu tham khảo .4 PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN 1. Cơ sở lý luận .5 2. Thực trạng .8 3. Các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác Đội .11 4. Kết quả .17 PHẦN 3 KẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐỘI TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý do chọn đề tài Lý do về mặt lý luận Trong công cuộc đổi mới công nghiệp con người được đặt ở trung tâm chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Trong đó lớp thiếu niên nhi đồng hôm nay sẽ là những công dân những người chủ tương lai của đất nước. Hơn nữa đứng trước những nhu cầu và sự phát triển đa dạng phong phú của thiếu nhi đòi hỏi những người làm công tác chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng phải cố gắng phấn đấu để thực sự trở thành những nhà giáo dục có đầy đủ những kiến thức khoa học về công tác xây dựng Đội và phong trào thiếu nhi. Điều lệ Đội nêu rõ tính chất của Đội TNTP Hồ Chí Minh là Tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách . Hiện nay đất nước đang tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện và sâu sắc với mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam từ năm 2001 2020 theo Nghị Quyết TW2 khoá VIII đã khẳng định Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản đã trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hoá . Để tiến hành sự nghiệp đổi mới đó thì chúng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.