Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn Âm nhạc

Mục đích của sáng kiến này là những giúp các em lĩnh hội được kiến thức mà còn giúp các em củng cố và khắc sâu những kiến thức đó. Đồng thời góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Âm nhạc ở Tiểu học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, hình thành và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. | UBND QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH @ amp SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT MÔN ÂM NHẠC Môn Âm nhạc Cấp học Tiểu học Tên tác giả Nguyễn Thị Ly Na Đơn vị công tác Trường TH Khương Đình Chức vụ Giáo viên Năm học 2018 2019 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG I. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 1. Lý do chọn đề tài 2 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Đối tượng nghiên cứu 3 4. Đối tượng khảo sát 3 5. Phương pháp nghiên cứu 3 6. Phạm vi nghiên cứu đề tài 3 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4 1. Cơ sở lý luận 4 2. Cơ sở thực tiễn 4 3. Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn Âm 5 nhạc 4. Kết quả thực hiện có so sánh đối chứng 15 III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 17 1. Kết luận 17 2. Khuyến nghị 18 IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 1 25 2 25 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Giáo dục trẻ em là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà cả xã hội đang quan tâm bởi Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai như Bác Hồ kính yêu đã nói Hiền tài đâu phải tự nhiên có. Phần lớn do giáo dục mà nên Trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang bước vào thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất đích giáo dục hiện nay của chúng ta là đào tạo những con người phát triển toàn diện không chỉ giáo dục có đạo đức tốt có trình độ hiểu biết nắm chắc các kiến thức khoa học và xã hội có sức khoẻ biết lao động sẵn sàng lao động mà còn phải giáo dục cho họ biết nhìn nhận phân biệt biết thưởng thức cái đẹp và biết làm đẹp cho cuộc sống nói chung cuộc sống của mình nói riêng. Một trong những con đường giáo dục thẩm mỹ nhanh và hiệu quả nhất là giáo dục thông qua các môn học nghệ thuật. Trong đó Âm nhạc có vị trí rất quan trọng. Trong những năm gần đây nắm bắt tình hình thực tế những đòi hỏi sự phát triển của xã hội Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh nội dung giáo dục nghệ thuật trong nhà trường và coi đây là môn học bắt buộc. Âm nhạc là phương tiện hiệu quả nhất trong giáo dục thẩm mỹ. Trong nhà trường phổ thông đặc biệt là ở bậc Tiểu học Âm nhạc tuy không đào tạo các em thành những ca sỹ nhạc sỹ nhưng thông qua .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
433    94    2    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.