Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Mục đích của sáng kiến này là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục về mọi mặt, không chỉ mang lại cho các em học sinh tri thức mà giúp các em đam mê khám phá thế giới xung quanh mình. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây! | MỤC LỤC PHỤ LỤC .20 1 21 A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tự nhiên và xã hội là một môn học cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban đầu về các sự vật sự kiện tương tự trong tự nhiên xã hội với mối quan hệ trong đời sống thực tế của con người. Trong chương trình Tiểu học cùng với Toán Tiếng Việt môn Tự nhiên và Xã hội trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản của bậc học góp phần bồi dưỡng phẩm chất nhân cách toàn diện của con người. Hòa cùng với công cuộc đổi mới mạnh mẽ về phương pháp hình thức tổ chức dạy học trên toàn ngành môn Tự nhiên và Xã hội cũng có những bước chuyển mình từng bước vận dụng thay đổi linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa các hoạt động của học sinh phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong quá trình lĩnh hội tri thức. Thảo luận nhóm là một trong những phương pháp dạy học tích cực được sử dụng thường xuyên trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Để khắc phục lối truyền thụ tri thức một chiều lối học thụ động máy móc cần phải sử dụng phối hợp nhiều phương pháp phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học hiện đại trong đó có phương pháp thảo luận nhóm. Phương pháp này giúp người học tự giác tích cực chủ động tiếp thu kiến thức. Với cách dạy học này học sinh có nhiều điều kiện bộc lộ những suy nghĩ của mình tạo không khí học tập sôi nổi kích thích tất cả học sinh tham gia vào quá trình học tập đồng thời đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra lấy học sinh làm trung tâm . Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm vào dạy học cũng là tìm đến một phương pháp dạy học mới để giờ học môn Tự nhiên và Xã hội phát huy tính chủ động của học sinh góp phần nâng cao chất lượng dạy học . Trên đây là những lý do khiến tôi quyết định nghiên cứu đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Tôi mong được chia sẻ và nhận được những đóng góp chân tình từ các thầy giáo cô giáo. II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Tôi viết sáng kiến kinh nghiệm này .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    35    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.