Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trường tiểu học

Để làm tốt công tác Văn thư đòi hỏi phải nắm vững kiến thức lý luận và phương pháp tiến hành các chuyên môn nghiệp vụ như soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, lập hồ sơ hiện hành ở trên nhiều lĩnh vực, khối lượng thông tin được truyền tải chủ yếu dưới hình thức văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây! | UBND QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TRƯỜNG TIỂU HỌC Lĩnh vực Nhân viên Cấp học Tiểu học Tên tác giả Nguyễn Thùy Linh Đơn vị công tác Trường TH Khương Đình Chức vụ Nhân viên văn phòng MỤC LỤC UBND QUẬN THANH XUÂN . 1 trưỜng tiỂu hỌc KHƯƠNG ĐÌNH . 1 1 . sáng kiẾn kinh nghiỆm . 1 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC . 1 VĂN THƯ LƯU TRỮ TRƯỜNG TIỂU HỌC . 1 Lĩnh vực Nhân viên . 1 Cấp học Tiểu học . 1 Tên tác giả Nguyễn Thùy Linh . 1 Đơn vị công tác Trường TH Khương Đình . 1 Chức vụ Nhân viên văn phòng . 1 Năm học 2018 2019 . 1 MỤC LỤC . 1 A ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 Công tác văn thư là một lĩnh vực không thể thiếu của tất cả các cơ quan đơn vị tổ chức nhằm đảm bảo thông tin bằng văn bản phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo quản lý điều hành công việc và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan đơn vị tổ chức. Với vai trò như vậy công tác văn thư lưu trữ có ảnh hưởng trực tiếp tới việc giải quyết công việc hằng ngày tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan tổ chức. . 1 Công tác văn thư lưu trữ giúp cho cán bộ công chức trong nhà trường nâng cao hiệu suất công việc giải quyết xử lý nhanh chóng và đáp ứng được các yêu cầu của tổ chức cá nhân. Hồ sơ tài liệu trở thành phương tiện theo dõi kiểm tra công việc một cách có hệ thống qua đó cán bộ công chức có thể kiểm tra đúc rút kinh nghiệm góp phần thực hiện tốt các mục tiêu quản lý năng suất chất lượng hiệu quả và đây cũng là những mục tiêu yêu cầu của cải cách nền hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay. Tạo công cụ để kiểm soát việc thực thi quyền lực của các bộ phận tổ chức đoàn thể cá nhân trong nhà trường. Góp phần giữ gìn những căn cứ bằng chứng về hoạt động của cơ quan phục vụ việc kiểm tra thanh tra giám sát. Góp phần bảo vệ bí mật những thông tin có liên quan đến cơ quan tổ chức và các bí mật quốc gia. Từ đó có thể thấy được nếu quan tâm làm tốt công tác văn thư và lưu trữ sẽ góp phần bảo đảm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.