Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác y tế học đường trong trường Tiểu học

Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu thực trạng công tác quản lý chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh; nhằm đề xuất và lý giải các biện pháp quản lý công tác y tế học đường ở trường Tiểu học, góp phần vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu của các nhà trường. | UBND QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC HẠ ĐÌNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài Một số biện pháp rèn chữ cho học sinh lớp 1 Họ và tên Phạm Thanh Hương Chức vụ Hiệu trưởng Đơn vị công tác Trưởng Tiểu học Hạ Đình 1 Năm học 2019 2020 PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay nhiều nước trên thế giới xem trường học là nơi để tập trung nâng cao sức khỏe thay đổi hành vi lối sống cho thế hệ tương lai của đất nước thông qua giáo dục sức khỏe rèn luyện kỹ năng sống cải thiện môi trường học tập điều kiện chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Trẻ em và học sinh chiếm 1 3 dân số đây là lứa tuổi đang trong giai đoạn phát triển hoàn thiện thể chất tinh thần hành vi lối sống. Việc giáo dục và bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh là mối quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước của mỗi gia đình và toàn xã hội. Việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các em học sinh là một vấn đề cấp thiết vì có được sức khỏe tốt sẽ giúp các em học tập tốt và trở thành những nhân tài tương lai cho đất nước. Chăm sóc sức khỏe ban đầu đạt hiệu quả tốt là mục tiêu quan trọng trong công tác giáo dục toàn diện học sinh trong trường học. Để triển khai đầy đủ và kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em trong độ tuổi đến trường tại các trường học vai trò của công tác y tế trong trường học là rất quan trọng và cần thiết. Hoạt động y tế trường học tập trung công tác chăm sóc sức khỏe phòng bệnh học đường cho học sinh phòng chống dịch bệnh có nguy cơ lây truyền trong trường học đồng thời cũng là nơi đầu tiên sơ cấp cứu cho học sinh trong những trường hợp các em ốm hoặc tai nạn thương tích tại trường trước khi chuyển viện. Và quản lý công tác y tế học đường là một trong những nhiêm vu quan ̣ ̣ ̣ trong c ủa người cán bộ quản lý. Làm thế nào để làm tốt công tác y tế học đường chăm lo tôt cho ́ sức khỏe ban đầu cuả học sinh Đây là điều cac ́ nhà trường rất quan tâm. Vì vậy tôi đã chọn đề tài Một số biện pháp chi đao ̉ ̣ nâng cao chất lượng công tác y tế học đường trong trường Tiểu học làm sáng kiến kinh nghiệm của mình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.