Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 5 trường tiểu học Khương Đình

Nhằm giúp cho các em học sinh lớp 5 trường tiểu học Tiểu học Khương Đình nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, tố chất thể lực góp phần phát triển con người theo hướng toàn diện. Giáo dục cho các em có tính nề nếp trong tập luyện TDTT, có ý thức giữ gìn vệ sinh và nếp sống lành mạnh vui chơi giải trí có tính tổ chức và kỷ luật, góp phần giáo dục đạo đức lối sống hình thành nhân cách con người mới. | UBND QUẬN THANH XUÂN - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH Môn Thể dục Cấp học Tiểu học Tên tác giả Phạm Thị Như Đơn vị công tác Trường TH Khương Đình Chức vụ Giáo viên NĂM HỌC 2018 2019 MỤC LỤC 1 18 A. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong xã hội hiện nay trình độ dân trí và tiềm lực khoa học công nghệ đã và đang trở thành nhân tố quyết định sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia trên thế giới. Cũng như đất nước ta đang ở trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ về mọi mặt như kinh tế chính trị văn hóa xã hội vì vậy xã hội đang đặt ra những yêu cầu hết sức cấp bách với ngành giáo dục hiện nay. Môn thể dục là một trong những bộ phận của nền giáo dục góp phần làm thay đổi mọi mặt của giáo dục toàn diện có ảnh hưởng rất lớn tới các mặt giáo dục khác có vị thế hết sức quan trọng trong việc chuẩn bị cho học sinh có đầy đủ khả năng sức khỏe để tham gia vào cuộc sống sản xuất và bảo vệ tổ quốc. Trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng mục tiêu phát triển con người toàn diện khẳng định tầm quan trọng Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là điều kiện phát huy nguồn nhân lực . I. Lý do chọn đề tài Xu hướng đổi mới giáo dục hiện nay đang đặt ra cho giáo viên giáo dục thể chất ở trường tiểu học đòi hỏi phải làm sao để dạy tốt môn thể dục ở bậc tiểu học nói chung môn thể dục lớp 5 nói riêng cụ thể là bài thể dục phát triển chung của chương trình thể dục lớp 5. Đất nước ta đang ở trong thời kỳ đổi mới. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng mục tiêu giáo dục đặt lên hàng đầu. Vì thế sức khỏe con người ngày càng được nâng cao hơn cho nên việc giảng dạy giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ thế hệ tương lai mai sau trong trường tiểu học là rất quan trọng không thể thiếu được. Qua những bài tập Đội hình đội ngũ bài thể dục phát triển chung bài tập rèn luyện tư thế cơ bản bài tập về kỹ năng vận động cơ bản trò .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.