Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Biện pháp giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán liên quan rút về đơn vị

Mục đích của sáng kiến này là giúp các em nắm chắc phương pháp chung để giải các bài toán. Hướng dẫn học sinh nắm chắc phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị bằng phép tính chia, nhân. Hướng dẫn học sinh nắm chắc phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị bằng hai phép chia. Luyện tập, so sánh cách giải và củng cố kiến thức cho học sinh. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN Kính gửi Hội đồng Sáng kiến huyện Tam Dương Tên tôi là Phùng Thị Hoàn Chức vụ nếu có Giáo viên Đơn vị địa phương Trường Tiểu học Hoàng Hoa xã Hoàng Hoa Điện thoại 0394149408 Tôi làm đơn này trân trọng đề nghị Hội đồng Sáng kiến huyện Tam Dương xem xét và công nhận sáng kiến cấp huyện cho tôi đối với sáng kiến các sáng kiến đã được Hội đồng Sáng kiến cơ sở công nhận sau đây 1. Tên sáng kiến Biện pháp giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán liên quan rút về đơn vị 2. Tên sáng kiến thứ 2 . . 3. Tên sáng kiến thứ 3 . . Có Báo cáo Báo cáo kết quả nghiên cứu ứng dụng sáng kiến và Giấy chứng nhận Sáng kiến cấp cơ sở kèm theo Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực đúng sự thật không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã nêu trong đơn. Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị Hoàng Hoa ngày 22 tháng 2 năm 2019 hoặc Chính quyền địa phương Người nộp đơn Ký tên đóng dấu Ký tên ghi rõ họ tên Trần Trung Kiên Phùng Thị Hoàn TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG Số 01 CN SKVP Căn cứ kết quả họp Hội đồng sáng kiến ngày 26 02 2019 HỘI ĐỒNG SÁNH KIẾN TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA CHỨNG NHẬN Ông bà Phùng Thị Hoàn Chức vụ nếu có Giáo viên Địa chỉ Trường Tiểu học Hoàng Hoa huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc. Là tác giả của sáng kiến Biện pháp giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán liên quan rút về đơn vị 1. Thời gian sáng kiến được áp dụng Ngày 01 tháng 01 năm 2019 2. Tóm tắt nội dung sáng kiến Mô tả một số giải pháp nhằm giúp học sinh có kĩ năng giải Toán có lời văn cho học sinh lớp 3. 3. Lợi ích kinh tế xã hội có thể thu được do áp dụng sáng kiến Sáng kiến này đưa vào sẽ giúp cho học sinh hình thành thói quen quot Phân tích tổng hợp suy luận quot . Giúp học sinh hiểu và nắm được rõ bản chất của bài toán có lời văn cũng như các dạng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.