Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học được hoàn thành với một số nội dung như sau: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và người lao động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa; Rà soát đội ngũ giáo viên, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; . | Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm đáp ứng yêu cầu đổi mới sách giáo khoa phổ thông MỞ ĐẦU PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Thực hiện Nghị quyết số 29 NQ TW ngày 04 11 2013 Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Nghị quyết số 88 2014 QH13 ngày 28 11 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông căn cứ Nghị quyết số 51 2017 QH14 ngày 21 11 2017 của Quốc hội về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88 2014 QH13 ngày 28 11 2014 của Quốc hội Thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đảm bảo tuần tự trong từng cấp học chậm nhất từ năm học 2020 2021 đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu học từ năm học 2021 2022 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022 2023 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ thông. Hiện nay Chương trình giáo dục phổ thông mới đã hoàn tất chuẩn bị được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đưa vào tập huấn bồi dưỡng và áp dụng đại trà trong toàn quốc. Để kịp thời tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới tạo tiền đề cho giáo viên của Trường thích ứng và bắt nhịp ngay với trường giáo dục phổ thông mới triển khai giảng dạy học tập ổn định từ năm học 2020 tại trường thiết nghĩ năm 2019 là năm bản lề cho các cấp quản lý giáo dục đặc biệt là các cơ sở giáo dục tiểu học tập trung tập huấn bồi dưỡng giáo viên chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Vì vậy tác giả lựa chọn vấn đề Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông PHẦN II NỘI DUNG CHƯƠNG I THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC . Sự hình thành và phát triển. Trường

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.