Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng cơ sơ vật chất – thiết bị dạy học trong nhà trường đáp ứng đổi mới trong giáo dục

Mục đích của sáng kiến này là tìm hiểu, nghiên cứu, vận dụng vấn đề công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất – thiết bị dạy học trong trường học nhằm xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường theo hướng đổi mới giáo dục như hiện nay. | Một số biện pháp chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng cơ sơ vật chất thiết bị dạy học trong nhà trường đáp ứng đổi mới trong giáo dục ĐẶT VẤN ĐỀ Muốn công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước thì phải phát triển giáo dục đào tạo. Trong những năm qua và nhất là hiện nay trong giai đoạn đổi mới giáo dục Đảng và nhà nước đã có những chỉ thị biện pháp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các trường học để thực hiện đổi mới đồng bộ về nội dung phương pháp phương tiện dạy học. Cơ sở vật chất trường học cũng là hệ thống các phương tiện vật chất và kỹ thuật cần thiết được giáo viên và học sinh sử dụng để hoạt động dạy và học nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra. Cơ sở vật chất của nhà trường bao gồm các đồ vật những của cải vật chất và tinh thần tự nhiên nhà cửa phòng học phòng chức năng sân chơi các đồ dùng dạy học. Tiểu học là bậc học tạo tiền đề cho các em chuẩn bị một hành trang bước đầu trong con đường học tập của mỗi cá nhân học sinh. Nhằm đào tạo thế hệ trẻ thành người công dân có đủ đức đủ tài phát triển toàn diện về thể chất tâm hồn để đáp ứng yêu cầu xã hội hiện nay thì cơ sở vật chất cũng đóng vai trò quan trọng. Trong thực tế cho ta thấy nơi nào có cơ sở vật chất đầy đủ trường lớp khang trang sạch đẹp mô phạm thì nơi ấy chất lượng giảng dạy cũng như các hoạt động khác trong nhà trường tăng lên rõ rệt. Thực tiễn giáo dục của các nước trên thế giới cũng như ở nước ta cho thấy không thể đào tạo con người phát triển toàn diện theo yêu cầu phát triển của xã hội nếu không có những cơ sở vật chất tương ứng. Các nhà kinh tế học giáo dục đã chứng minh rằng hiệu quả của việc giảng dạy và giáo dục phụ thuộc một phần vào trình độ cơ sở vật chất kỹ thuật của lao động sư phạm. Cơ sở vật chất đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định chất lượng giáo dục. Bởi vì nó là thành tố của quá trình sư phạm nó có quan hệ tương hỗ với các thành tố khác của quá trình dạy học. Ta thấy cơ sở vật chất kỹ thuật là điều kiện thiết yếu của quá trình sư phạm vì Nó là phương tiện để tác động .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.