Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số kinh nghiệm nhằm giúp học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động ngoài giờ chính khoá cho học sinh lớp 5

Mục đích của sáng kiến này là giúp các em được thực hành, trải nghiệm các kiến thức đã học vào trong thực tiễn cuộc sống, phát triển ở học sinh các kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi. Tạo cơ hội thuận lợi cho học sinh được tham gia một cách tích cực, trên cơ sở đó giúp các em phát triển các phẩm chất và năng lực cần thiết. Góp phần phát triển toàn diện nhân cách của học sinh. | Một số kinh nghiệm nhằm giúp học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động ngoài giờ chính khoá cho học sinh lớp 5 PHẦN I MỞ ĐẦU I. Lí do chọn đề tài lí luận Luật giáo dục năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 đã xác định Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức trí tuệ thể chất thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản phát triển tính năng động và sáng tạo hình thành nhân cách của con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Với vai trò là cấp học nền tảng giáo dục Tiểu học phải nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức trí tuệ thể chất thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở. 2. Về thực tiễn Trong trường Tiểu học việc giáo dục học sinh được thực hiện thông qua hai con đường dạy học các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Mỗi con đường có những ưu thế riêng song Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá do đặc trưng của mình và có vai trò quan trọng trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Thời lượng dành cho Hoạt động ngoài giờ chính khoá đặc biệt của khối lớp 5 lại không được suy nghĩ Làm thế nào để tổ chức cho các em học sinh những giờ hoạt động ngoài giờ chính khóa thật hữu ích sôi nổi và hấp dẫn nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài Một số kinh nghiệm nhằm giúp học sinh tíchcực tham gia vào các hoạt động ngoài giờ chính khoá cho học sinh lớp 5 đã được áp dụng vào thực tế lớp 5 do tôi chủ nhiệm. II. Mục đích nghiên cứu - Đề tài này giúp tôi lôi cuốn học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá. - Giúp các em được thực hành trải nghiệm các kiến thức đã học vào trong thực tiễn cuộc sống phát triển ở học sinh các kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi. - Tạo cơ hội thuận lợi cho học sinh được tham gia một cách tích cực trên cơ sở đó giúp các em phát

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.