Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1

Mục đích của sáng kiến này nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên - học sinh trong giờ tập đọc, tìm ra phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học phù hợp giúp học sinh học tập tốt hơn. Qua đó từng bước nâng cao năng lực đọc đúng, đọc hay cho học sinh. | Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 II. THỜI GIAN NGHIÊN III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .1 V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2 VI .MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .2 PHẦN THỨ HAI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. 3 I. VÍ TRÍ NHIỆM VỤ Ý NGHĨA CỦA VIỆC DẠY ĐỌC .3 trí của việc dạy đọc .3 vụ của việc dạy đọc .3 nghĩa của việc dạy đọc. 3 II. CƠ SỞ CỦA VIỆC DẠY ĐỌC Ở TIỂU HỌC .4 1. NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TẬP ĐỌC LỚP 1 .4 . Kỹ năng .4 . Kiến thức .4 1. 3. Ngữ điệu .4 SỞ LÍ TRẠNG RÈN KĨ NĂNG ĐỌC TRONG GIỜ TẬP ĐỌC . 5 IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH . 6 1. Chuẩn bị cho việc đọc .6 2. Rèn phát âm cho học sinh . 7 3. Luyện đọc đúng .8 4. Luyện đọc lưu loát trôi chảy .9 DỤNG LINH HOẠT PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC TRONG PHÂN MÔN TẬP ĐỌC .10 . Phương pháp trực quan .10 . Phương pháp đàm thoại .13 pháp luyện tập . 14 VI. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM . 22 PHẦN THỨ III- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .24 LUẬN .24 II. KIẾN NGHỊ .24 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 25 Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Môn Tiếng Việt ở trường tiểu học có nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là hình thành 4 kĩ năng Nghe - nói - đọc - viết. Tập đọc là một phân môn của chương trình Tiếng Việt bậc tiểu học. Đây là phân môn có vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình vì nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển kĩ năng đọc cho học sinh. Đọc trở thành một đòi hỏi cơ bản đầu tiên đối với mỗi người đi học. Nếu không có kĩ năng đọc thì học sinh không thể học các môn học khác không thể tiếp thu nền văn minh của nhân loại .Vì vậy việc dạy đọc cho học sinh có ý nghĩa to lớn. Dạy đọc tức là giúp các em chiếm lĩnh một công cụ sức bén để giao tiếp tư duy và học tập. Tập đọc là phân môn chủ yếu rèn cho học sinh kĩ năng đọc từ mức nhận biết để đọc đúng rõ ràng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
111    50    3    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.