Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Sử dụng âm nhạc và tổ chức trò chơi trong dạy học Tập đọc lớp 5

Mục đích của sáng kiến này nhằm giúp cán bộ quản lí và giáo viên nhà trường nắm vững được cách thiết kế và lồng ghép âm nhạc trong dạy học Tập đọc lớp 5 và số lượng các ca khúc được phổ nhạc từ những bài tập đọc và những ca khúc có liên quan đến chủ đề các bài tập đọc. Qua đó xác định cách khai thác bài học nhằm nâng cao chất lượng dạy học và tạo hứng thú cho học sinh. | ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH XUÂN NAM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG ÂM NHẠC VÀ TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC TẬP ĐỌC LỚP 5 TÁC GIẢ TRẦN THỊ THU LĨNH VỰC TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC Năm học 2017 - 2018 Sử dụng âm nhạc và tổ chức trò chơi trong dạy học Tập đọc lớp 5 MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ. 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Thời gian đối tượng phạm vi nghiên cứu và ứng dụng . 1 3. Khảo sát chất lượng học tập của học sinh đầu năm . 2 PHẦN THỨ HAI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 3 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN. . 3 II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ. . 4 III. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH . 4 kế và sử dụng âm nhạc trong dạy học Tập đọc lớp 5 . 4 . Mục đích . 4 . Cách thức tiến hành . 5 Cách sử dụng và khai thác . 5 Mục đích sử dụng . 5 Cách sử dụng . 6 Minh họa cụ thể cho việc sử dụng âm nhạc trong dạy học Tập đọc lớp 5 . 6 . Tạo tâm thế hứng thú dẫn dắt vào bài . 6 Củng cố khắc sâu và liên hệ thực tế . 7 . Trau dồi khả năng cảm thụ văn học . 7 Gợi dẫn trong tiết ôn tập tổng hợp Cuối học kì học kì giữa học kì hoặc cuối năm . 8 . Vận dụng trong hoạt động hướng dẫn học thuộc lòng . 8 2. Tổ chức trò chơi dạy học Tập đọc lớp 5 . 9 . Mục đích . 9 Cách thức thực hiện . 9 . Hình thức lồng ghép trò chơi . 10 . Minh họa tổ chức trò chơi lồng ghép trong dạy Tập đọc lớp 5 . 11 . Trò chơi Thả thơ . 11 Trò chơi Trắc nghiệm vui . 15 . Trò chơi Đọc thơ truyền điện . 16 . Trò chơi Chọn người uyên bác . 17 Trò chơi Thi đọc tiếp sức . 18 IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC . 19 PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 23 Sử dụng âm nhạc và tổ chức trò chơi trong dạy học Tập đọc lớp 5 PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Dạy học là một nghề sáng tạo. Người giáo viên khi đứng trên bục giảng luôn gặp những vấn đề và tình huống thật phong phú đa dạng đòi hỏi phải có cách xử lý giải quyết sáng khi sử dụng đồ dùng dạy học nhiều câu hỏi về nội dung kiến thức và phương pháp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.