Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực, chủ động cho học sinh lớp 4

Mục đích của sáng kiến này nhằm tìm hiểu các biện pháp giáo dục trong dạy học có tác dụng phát huy tích cực, chủ động và hứng thú trong học tập từ đó nhằm đưa ra một số biện pháp giáo dục phù hợp để tạo nên những hứng thú và phát huy được tính tích cực, chủ động trong hoạt động học tập và giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục. | MỤC LỤC vấn đề .1 14 do chọn đề 14 đích nghiên 14 tượng nghiên 14 gian nghiên 14 pháp nghiên 14 II. Giải quyết vấn 14 1. Cơ sở lí 14 2. Thực trạng của việc phát huy tính tích cực chủ động của học sinh hiện 14 3. Các biện pháp thực 14 4. Kết quả đạt 14 III. Kết luận và khuyến 14 liệu tham 14 Một số biện pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực chủ động cho học sinh lớp 4 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Giáo viên chủ nhiệm ở Tiểu học có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức trí tuệ thể chất thẩm mĩ đặc biệt là sự mạnh dạn tự tin tính tích cực chủ động sáng tạo. Ngoài việc tổ chức hướng dẫn các hoạt động học tập của học sinh giáo viên chủ nhiệm lớp còn tổ chức theo dõi các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ở đầu mỗi năm học cùng một khối lớp chất lượng học tập của học sinh tương đương nhau. Nhưng đến cuối năm có lớp chất lượng học tập của học sinh lại vượt trội hơn so với các lớp khác. Tất cả những điểm khác biệt đó đều do giáo viên chủ nhiệm lớp tạo ra. Giáo viên chủ nhiệm nếu có tinh thần trách nhiệm cao tận tâm với học sinh của mình thì chắc chắn sẽ tìm ra được các biện pháp để giúp cho học sinh thích học tích cực chủ động tiếp thu kiến thức và luôn cảm thấy Mỗi ngày đến trường là một ngày vui . Bước vào năm học mới tôi định hướng cho mình phải gây được tâm thế cho học sinh để các em bước vào năm học mới đầy tự tin và phấn khởi tích cực chủ động nắm bắt kiến thức. Để có được kết quả tưởng chừng như đơn giản nhưng cách thức để đi đến cái đích đó thật không đơn giản chút nào. Để phát huy được tính tích cực chủ động của học sinh trong các giờ học giáo viên cần chọn và tổ chức các hình thức dạy học hợp lí. Do vậy đòi hỏi người giáo viên phải có phương pháp dạy học phù hợp và trên hết là tình thương yêu đối với học trò. Chỉ có tình thương yêu thực sự và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.