Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng kiến thức, năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Thị Trấn Tam Đường

Nghiên cứu sáng kiến này với mục đích để ban giám hiệu đúc rút những kinh nghiệm hay trong việc chỉ đạo nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Các biện pháp chỉ đạo nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên sẽ có tính khả thi hơn nhằm góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên của nhà trường. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tam Đường ngày 30 tháng 3 năm 2018 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Thường trực Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở. Chúng tôi gồm Tỷ lệ Trình đóng Nơi công tác Số Ngày tháng Chức độ góp vào Họ và tên hoặc nơi Ghi chú TT năm sinh danh chuyên việc tạo thường trú môn ra sáng kiến 1 Vũ Văn Đáng 14 4 1961 Trường Tiểu Hiệu Cao học Thị trấn trưởng đẳng 50 Tam Đường 2 Ngô Thị Điệp 12 12 1984 Trường Tiểu Phó hiệu Đại học học Thị trấn trưởng 50 Tam Đường Là nhóm tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến Trường Tiểu học Thị Trấn Tam Đường huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Quản lý chỉ đạo công tác chuyên môn trong nhà trường. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử 08 2017 Mô tả bản chất của sáng kiến Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng kiến thức năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Thị Trấn Tam Đường. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến căn cứ vào kế hoạch số 45 KH THTT ngày 25 9 2017 của trường Tiểu học Thị Trấn về thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 2018. Những thông tin cần được bảo mật nếu có không Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả Cán bộ giáo viên trong trường đã hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch nâng cao bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho bản thân việc làm trên đã không còn là hình thức mà là một nhu cầu thực sự có ý thức tự giác nghiêm túc hơn trong việc nâng cao kiến thức chuyên môn cho bản than hoạt động trên đã trở thành một hoạt động thiết thực trong tháng cán bộ giáo viên đều hào hứng và tích cực tham gia dưới đây là tổng hợp kết quả kiểm tra khảo sát kiến thức chuyên môn của giáo viên nhà trường qua các lần do sở và phòng tổ chức. Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. NGƯỜI ĐĂNG .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    2    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.