Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp rèn kĩ năng và nâng cao chất lượng giải toán có lời văn dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó cho học sinh lớp 5A1, 5A2, 5A3 Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường

Mục đích của sáng kiến này là giúp học sinh biết nhận diện dạng toán, nâng cao năng lực tư duy, phân tích, tổng hợp, rèn luyện phương pháp suy luận, khơi gợi và tập duyệt kĩ năng quan sát, tìm tòi, phỏng đoán để nắm vững cách giải toán dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tam Đường ngày 22 tháng 2 năm 2019 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Thường trực Hội đồng công nhận sáng kiến cấp cơ sở Chúng tôi ghi tên dưới đây G Số Ngày Nơi công Chức Tỷ lệ danh Trình đóng góp hi thứ Họ và tên tháng năm tác độ vào việc ch tự sinh hoặc chuyên tạo ra ú nơi cư môn sáng kiến trú Hoàng Trường Giáo 1 Văn Công 24 8 1979 Tiểu học viên Đại 40 2 Nguyễn 01 6 1983 Th ị tr ấn học 30 Duy Đức Tam Đường 3 Văn Thị 04 2 1979 Huệ 30 Là đồng tác giả đề nghị công nhận sáng kiến Một số biện pháp rèn kĩ năng và nâng cao chất lượng giải toán có lời văn dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó cho học sinh lớp 5A1 5A2 5A3 Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường. Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến UBND huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Chuyên môn Tiểu học Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu 17 09 2018 Mô tả bản chất của sáng kiến Tính mới Giải pháp trước khi áp dụng sáng kiến Giải pháp 1 Giúp học sinh nhận diện dạng toán. Giáo viên sử dụng một số biện pháp đơn giản như thuyết trình giảng giải bằng lí thuyết cho học sinh trên lớp sẽ cung cấp được kiến thức cơ bản 1 cho học sinh giúp các em nắm được kiến thức về mặt lý thuyết. Giải pháp 2 Học sinh giải toán theo các bước cơ bản. Sau khi học sinh nhận diện được dạng toán giáo viên cho học sinh xác định các bước giải bải toán và trình bày bài toán. Giải pháp 3 Thử lại bài toán Sau khi giải xong bài toán giáo viên yêu cầu học sinh thử lại bài toán để kiểm tra kết quả. Học sinh tự tìm cách thử lại bài toán và đối chiếu để tự kiểm tra kết quả bài làm của mình. Giải pháp 4 Giáo viên chữa bài cho học sinh Sau khi học sinh giải xong bài toán giáo viên thường cho học sinh nhận xét và chữa bài để thống nhất cách giải. Giải pháp sau khi áp dụng sáng kiến Giải pháp 1 Rèn kĩ năng nhận diện dạng toán xác định các bước giải kĩ năng trình bày bài giải. Giáo viên cho học sinh đọc kỹ đề bài để xác định dạng toán từ đó tìm ra các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.