Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn dạng Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó cho học sinh lớp 4A1 trường tiểu học Thị trấn Tam Đường

Mục đích của sáng kiến này là tìm ra biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy học toán có lời văn lớp 4 dạng bài: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TAM ĐƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN THUYẾT MINH SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ CHO HỌC SINH LỚP 4A1 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TAM ĐƯỜNG Tác giả Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Công Trứ Trình độ chuyên môn Đại học Cao đẳng Chức vụ Giáo viên Phó hiệu trưởng Nơi công tác Trương Ti ̀ ểu học Thị Trấn Tam Đường CÔNG HOA XA HÔI CHU NGHIA VIÊT NAM ̣ ̀ ̃ ̣ ̉ ̃ ̣ Độc lập Tự do Hạnh phúc Tam Đường ngày 20 tháng 3 năm 2018 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Thường trực Hội đồng xét công nhận sáng kiến các cấp. Tỷ lệ Trình Nơi công tác đóng Số Ngày tháng Chức độ Ghi Họ và tên hoặc nơi góp vào TT năm sinh danh chuyên chú thường trú việc tạo môn ra sáng kiến 1 Nguyễn Thị 07 03 1980 Trương Ti ̀ ểu Giaó Đại 60 Hiền học Thị Trấn viên học Trương Ti ̀ ểu Cao 2 Nguyễn Công 29 7 1960 Phó HT học Thị Trấn Đẳng 40 Trứ 2 Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn dạng quot Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó quot cho học sinh lớp 4A1 trường tiểu học Thị trấn Tam Đường. Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến UBND huyện Tam Đường Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Chuyên môn Tiểu học. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử tháng 10 2017 Mô tả bản chất của sáng kiến Đưa ra một số biện pháp giúp giáo viên và học sinh khắc phục những khó khăn trong quá trình dạy và học giải toán có lời văn dạng quot Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó quot . Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến Cơ sở vật chất đồ dùng học tập sĩ số học sinh sự chỉ đạo của BGH nhà trường cùng với cha mẹ học sinh. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả Khi áp dụng sáng kiến nâng cao chất lượng cho học sinh đem lại hiệu quả thiết thực cho việc dạy và học. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức cá nhân

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.