Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Biện pháp dạy học phép so sánh trong phân môn Luyện từ và câu cho học sinh lớp 3A1 trường Tiểu học Thị Trấn - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu

Sáng kiến Biện pháp dạy học phép so sánh trong phân môn Luyện từ và câu cho học sinh lớp 3A1 trường Tiểu học Thị Trấn - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu với mục tiêu là đưa ra những phương pháp dạy học phép so sánh trong phân môn Luyện từ và câu hay nhất để học sinh phân tích, khám phá làm các bài tập nhận diện, thực hành, luyện tập và giải quyết các vấn đề ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày. | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG PTDTBT TIÊU HOC NÙNG NÀNG ̉ ̣ THUYẾT MINH SÁNG KIẾN Biện pháp giải toán dạng tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5A1 trường PTDTBT TH xã Nùng Nàng huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu Tác giả Nguyễn Kim Tiên Trình độ chuyên môn Đai hoc ̣ ̣ Chức vụ Giáo viên Nơi công tác Trường PTDTBT Tiêu hoc xã Nùng Nàng ̉ ̣ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tam Đường ngày 24 tháng 2 năm 2020 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở. Tôi ghi tên dưới đây Trình Tỷ lệ Ngày Số Nơi công Chức độ đóng góp vào Họ và tên tháng TT tác danh chuyên việc tạo ra năm sinh môn sáng kiến Tiểu học Giáo Đại 1 Bùi Vân Anh 9 2 1990 100 Thị Trấn viên học Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Biện pháp dạy học phép so sánh trong phân môn Luyện từ và câu cho học sinh lớp 3A1 trường Tiểu học Thị Trấn huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu . Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến Trường Tiểu học Thị Trấn Tam Đường. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Chuyên môn giảng dạy. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu Từ tháng 8 năm 2019. Mô tả bản chất của sáng kiến Các giải pháp trong sáng kiến quot Biện pháp dạy học phép so sánh trong phân môn Luyện từ và câu cho học sinh lớp 3A1 trường Tiểu học Thị Trấn huyện 2 Tam Đường tỉnh Lai Châu quot với mục tiêu là Đưa ra những phương pháp dạy học phép so sánh trong phân môn Luyện từ và câu hay nhất để học sinh phân tích khám phá làm các bài tập nhận diện thực hành luyện tập và giải quyết các vấn đề ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Trong sáng kiến có 3 giải pháp chỉnh sửa bổ sung Giải pháp 1 Trong giải pháp này tôi đã bổ sung điểm mới như sau Cung cấp mẫu lời nói hoặc hành động lời nói. Hướng dẫn HS phân tích mẫu theo một số yêu cầu. HS mô phỏng mẫu để tạo ra lời nói của mình. Kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm Học sinh biết phân tích ngữ liệu và ghi kết quả vào phiếu. Sau đó HS báo cáo kết quả học tập cả lớp theo dõi và phân tích đượ c kết quả của bạn. Giải pháp 2 Với .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.