Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Giúp học sinh học tốt môn Lịch sử ở Tiểu học

Mục đích của sáng kiến này nhằm vận dụng những quan điểm lí luận, phương pháp dạy học nghiên cứu tìm ra 4 biện pháp giúp học sinh tiểu học học môn lịch sử hứng thú và hiệu quả nhất. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | PHÒNG GIÁO DỤC amp ĐÀO TẠO CƯMGAR TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN LỊCH SỬ Ở TIỂU HỌC Người thực hiện Hoàng Thị Bích 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Bác Hồ đã từng dạy Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam Từ ý nghĩa câu nói đó muốn giáo dục lòng yêu nước truyền thống dân tộc và trách nhiệm của mỗi người khi sống trên đất nước này mà đặc biệt đối với học sinh những mầm non tương lai của đất nước. Là giáo viên trực tiếp đứng lớp chúng ta phải làm gì đây Trong những năn gần đây chúng ta đang đổi mới nội dung và phương pháp dạy học. Có nhiều yếu tố và biện pháp để nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục. Xác định phương pháp dạy học góp phần quyết định chất lượng giáo dục. Vì vậy đổi mới phương pháp theo hướng tích cực đang là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục. Mục tiêu giáo dục Tiểu học là nhằm giúp cho học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về trí tuệ đạo đức thể chất thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam. Bước đầu xây dựng nhân cách và trách nhiệm công dân chuẩn bị cho học sinh học tiếp Trung học cơ sở . Từ m ục tiêu giáo dục đó nên vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu học là điều tất yếu. Trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung môn Lịch sử nói riêng việc cải tiến phương pháp dạy học là nhân tố quan trọng bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn đổi mới phương pháp dạy học có thể hiểu là con đường ngắn nhất để đạt chất lượng và hiệu quả cao. Đổi mới phương pháp dạy học là sự kết hợp nhuần nhuyễn sáng tạo giữa kinh nghiệm của giáo viên với những yếu tố mới của phương pháp dạy học hiện đại. Với cách nhìn từ phương pháp mới giáo viên có thể thực hiện việc cải tiến phương pháp dạy học nói chung và 2 môn lịch sử nói riêng nhằm gây hứng thú học tập tạo niềm tin niềm vui bằng sự hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng học Lịch sử. Trong việc đổi mới cải tiến phương .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
551    19    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.