Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Công tác hướng dẫn học sinh đọc sách trên thư viện Trường tiểu học Nhân Chính

Mục đích nghiên cứu sáng kiến là trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng của vấn đề nghiên cứu đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới phương thức hướng dẫn đọc, đáp ứng nhu cầu đọc sách của các em học sinh tại thư viện Trường tiểu học Nhân Chính. | PHẦN I MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thư viện là tòa lâu đài trí tuệ của nhân loại. Nó không chỉ là nơi chứa sách mà còn có chức năng thông tin văn hóa giáo dục và giải trí cho mọi tầng lớp nhân dân bao gồm cả các em thiếu nhi. Chương II quyền và trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong hoạt động thư viện. Điều 6 khoản 5 pháp lệnh thư viện nêu rõ Trẻ em được tạo điều kiện sử dụng tài liệu thư viện phù hợp với lứa tuổi và năm 1991 Bộ Văn hóa Thông tin có chỉ thị số 2195CT TV về việc tổ chức sách báo phục vụ thiếu nhi trong hệ thống thư viện công cộng . Mặt khác theo quan điểm của Unesco thì một trong những nhiệm vụ của thư viện là hình thành và củng cố thói quen đọc sách ở trẻ em ngay từ lứa tuổi sớm nhất. Điều này được khẳng định rõ hơn trên quan điểm của xkai a Vấn đề đọc sách của trẻ là một vấn đề quan trọng. Đọc sách có vai trò to lớn trong cuộc sống của các em. Những sách được đọc trong thời niên thiếu không những có thể lưu lại trong trí nhớ các em mà có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của các em nữa Chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng là mối quan tâm của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển cũng là vấn đề phức tạp đòi hỏi phải có sự tham gia của nhiều lực lượng xã hội trong đó có vai trò của các thư viện và phòng đọc sách thiếu nhi. Sách báo có ảnh hưởng lớn tới quá trình hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Đặc biệt sách thiếu nhi sẽ phát huy tác dụng giáo dục mạnh mẽ khi các em được hướng dẫn lựa chọn sách phù hợp được trang bị phương pháp kĩ năng đọc được bồi dưỡng khả năng cảm thụ lĩnh hội những giá trị văn hóa thẩm mỹ. Thư viện và phòng đọc sách thiếu nhi có thể làm được điều này vì có ưu thế về vốn sách thiếu nhi phong phú lại được luân chuyển thường xuyên và luôn luôn nhận được sự phản hồi tích cực từ các bạn đọc trẻ tuổi. Thư viện trường tiểu học Nhân Chính là thư viện đã nhiều năm liền đạt danh hiệu thư viên chuẩn với vốn tài liệu phong phú lượng thông tin lớn về nhiều lĩnh vực đã thu hút được đông đảo các em lên thư .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.