Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Biện pháp chỉ đạo công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học TT

Đề tài tập trung nghiên cứu các biện pháp bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt là bồi dưỡng cho giáo viên tiếp cận với phương pháp dạy học của trường học mới VN; bồi dưỡng kĩ năng, phương pháp đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 30- TT/ BGD của Bộ giáo dục và đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. | PHẦN MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong giai đoạn hiện nay cuộc cách mạng khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão. Nền kinh tế tri thức đang chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất. Trong bối cảnh đó Giáo dục và Đào tạo đã trở thành nhân tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Tất cả các nước trên thế giới không kể quốc gia giàu hay nghèo đều coi giáo dục là nhân tố quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia đó. Vấn đề nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài đang trở thành quốc sách của nhiều nước trên thế giới. Với Việt Nam Đảng và Nhà nước ta đặt Giáo dục và Đào tạo ở vị trí rất cao. Nghị quyết TW 2 khóa VIII xác định Giáo dục và Đào tạo là Quốc sách hàng đầu là nền tảng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước . Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 2020 Đảng ta tiếp tục khẳng định Phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đổi mới toàn diện và phát triển nhanh Giáo dục và Đào tạo . Giáo dục và Đào tạo là môi trường để phát triển và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Loài người đã và đang bước sang thế kỉ mà trí tuệ đóng vai trò quyết định. Điều đó đặt ra cho những người làm công tác giáo dục một trách nhiệm hết sức nặng nề trong đó không thể không kể đến vai trò quan trọng của người thầy giáo. Người thầy giáo giữ một vai trò quan trọng trong quá trình dạy học một lực lượng có chức năng đặc biệt chi phối và định hướng cho nguồn nhân lực tương lai của một đất nước. Chính vì thế Báo cáo của Bộ chính trị đã nêu chủ trương Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ quản lý giáo dục đủ sức đủ tài cùng với đội ngũ nhà giáo và toàn xã hội chấn hưng nền giáo dục nước nhà. Giáo dục Tiểu học chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tiểu học là bậc học nền tảng đặt nền móng cho sự phát triển học sinh cả về trí tuệ thể lực đạo đức. Học sinh muốn học lên các lớp trên được tốt thì ngay ở Tiểu học các em .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    19    1    17-01-2022
59    14    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.