Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp của giáo viên chủ nhiệm lớp giúp phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp của giáo viên chủ nhiệm lớp giúp phát triển năng lực và phẩm chất học sinh với mong muốn góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà đơn vị, ngành giao cho. | A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN Công tác chủ nhiệm lớp là một trong những lĩnh vực kĩ năng sư phạm của chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Tiêu chí để xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác chủ nhiệm gắn với kế hoạch dạy học. Các biện pháp giáo dục quản lí học sinh một cách cụ thể phù hợp với đặc điểm của lớp là một trong những yêu cầu cơ bản của giáo viên Tiểu học. Ở Tiểu học ngoài những giáo viên dạy chuyên biệt Hát nhạc Mĩ thuật Thể dục. mỗi giáo viên đều được phân công phụ trách một lớp. Các giáo viên đó không chỉ đảm nhận việc giảng dạy các môn học mà còn đảm nhận công tác chủ nhiệm lớp. Khác với các bậc học trên học sinh Tiểu học là lứa tuổi còn nhỏ ý thức của các em chưa cao trình độ hiểu biết và kỹ năng sống còn nhiều hạn chế nên các em rất cần có một người thường xuyên theo sát để hướng dẫn giúp đỡ chỉ bảo dìu dắt. Có thể nói người giáo viên chủ nhiệm ở Tiểu học là người trực tiếp vừa quot dạy quot vừa quot dỗ quot là người quản lí toàn diện một tập thể học sinh của một lớp và có nhiều thời gian gắn bó gần gũi với các em. Do đó không thể phủ nhận vai trò của người giáo viên chủ nhiệm. Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp tức là người giáo viên đã hoàn thành tốt việc giảng dạy giáo dục cho học sinh hình thành được kỹ năng sống cho các em và là một việc làm thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần làm giàu tri thức trang bị các hành trang cần thiết để các em bước vào đời Trong giai đoạn hiện nay với sự bùng nổ của công nghệ thông tin hằng ngày hàng giờ tác động lên nhân cách học sinh đặc biệt là lứa tuổi học sinh Tiểu học lứa tuổi hay bắt chước. Bên cạnh đó vì sự mưu sinh của nhiều gia đình nên không ít phụ huynh đã giao phó việc giáo dục con cái cho nhà trường. Vì thế việc hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh đặt nặng lên vai các nhà 1 giáo dục. Là một giáo viên đảm nhận công tác chủ nhiệm lớp bản thân tôi luôn trăn trở làm thế nào để làm tốt công tác này Do vậy tôi tìm hiểu quot Một số biện pháp của giáo viên chủ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    7    1    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.