Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp của giáo viên chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 2

Mục đích của sáng kiến này là vận dụng sáng tạo các biện pháp đã có và đưa ra những biện pháp mới phù hợp với điều kiện thực tế; Rèn kĩ năng giao tiếp hiệu quả qua việc tích hợp vào các môn học; Chú trọng hơn về đổi mới phương pháp dạy học nhằm rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Rèn kĩ năng giao tiếp hiệu quả qua các tiết sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục, vui chơi; Phát huy tốt tác dụng các câu lạc bộ nhỏ của lớp nhằm rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh. | 1 I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Trong xu thế toàn cầu hóa quốc tế hóa con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của mọi sự phát triển vấn đề đặt ra cho mỗi quốc gia là muốn phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước thì phải phát triển con người. Đảng Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách về phát triển giáo dục đào tạo đặc biệt là giáo dục toàn diện nhân cách con người trang bị tri thức kỹ năng thái độ cho người học đảm bảo tính cân đối giữa dạy chữ và dạy người. Trong giáo dục và phát triển nhân cách con người kỹ năng giao tiếp có vai trò quan trọng muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì cần thiết phải phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Giáo dục tiểu học có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành nhân cách học sinh đặt cơ sở nền tảng để học sinh phát triển bền vững. Mục tiêu giáo dục tiểu học hướng vào việc trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản ban đầu làm cơ sở để học sinh tiếp tục học ở các lớp cao hơn. Trong các nội dung giáo dục tiểu học thì giáo dục kỹ năng giao tiếp có vị trí vai trò quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả của giáo dục tiểu học Thực trạng hiện nay có nhiều học sinh chưa mạnh dạn tự tin còn e dè thụ động trong học tập và trong cuộc sống kĩ năng giao tiếp còn hạn chế chưa biết cách diễn đạt hợp tác và trinh bày cá nhân. Một số học sinh trong ứng xử có phần mang tính tùy tiện. Nhiều học sinh thiếu kĩ năng xử lí tình huống thực không biết giao tiếp theo những quy tắc tối thiểu nhất trong gia đình nhà trường cũng như ngoài xã hội thiếu tự tin khi giao tiếp thiếu bản lĩnh thiếu sáng tạo học tập thụ động. Nguyên do 2 chính là trong tư tưởng giáo viên phụ huynh chỉ chú trọng đến việc dạy kiến thức việc rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh còn chiếu lệ giáo viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp mình đang dạy chỉ luôn chú trọng đến việc đọc tốt làm tính tốt Cá biệt vẫn còn có học sinh do ảnh hưởng môi trường xã hội khu dân cư nên hành vi ứng xử chưa đúng mực. Một vài học sinh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
213    24    3    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.