Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp rèn luyện chữ viết cho học sinh Tiểu học

Sáng kiến này được nghiên cứu và áp dụng có hiệu quả ở nhiều đối tượng học sinh trong nhiều năm, nó mang tính thực tiễn cao và dễ áp dụng. Nó tạo ra được một thói quen trong học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giờ dạy để học sinh viết đúng, viết nhanh, viết đẹp thì phong trào: “Vở sạch - chữ đẹp” mới có chất lượng. | 1 PHẦN MỞ ĐẦU Lí do chọn sang kiên ́ ́ Một trong những hạnh phúc lớn nhất của trẻ là được đến trường được học đọc học viết. Biết đọc biết viết thì cả một thế giới mới rộng lớn mênh mông sẽ mở ra trước mắt các em. Học chữ chính là công việc đầu tiên khi các em đến trường. Vì vậy dạy chữ chính là dạy người. Chữ viết và dạy viết được cả xã hội quan tâm. Nhiều thế hệ thây cô giáo đã trăn tr ̀ ở góp công góp sức để cải tiến kiểu chữ nội dung cũng như phương pháp dạy học chữ viết. Tuy vậy nhiều học sinh vẫn viết sai viết xấu viết chậm. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới các môn học học là bậc học nền tảng dạy Tiếng Việt và tập viết Tiếng Việt là chúng ta đã trao cho các em chìa khóa để mở ra những cánh cửa bước vào tương lai là công cụ để các em vận dụng suốt đời. Nhận thức được tầm quan trọng đó tôi đã mạnh dạn chọn sang kiên ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ Môt sô biên phap rèn luyên ch ́ ữ viết cho học sinh Tiêu hoc ̉ ̣ . . Điểm mới của sáng kiến Sáng kiến này được nghiên cứu và áp dụng có hiệu quả ở nhiều đối tượng học sinh trong nhiều năm nó mang tính thực tiễn cao và dễ áp dụng. Nó tạo ra được một thoi quen trong hoc sinh góp ph ́ ̣ ần nâng cao chất lượng giờ dạy để học sinh viết đúng viết nhanh viết đẹp thì phong trào Vở sạch chữ đẹp mới có chất lượng. . Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Phạm vi Sang kiên này có th ́ ́ ể áp dụng cho tất cả giáo viên tiểu học làm nhiệm vụ chủ nhiệm nhằm nghiên cứu về thói quen viết chữ của các em học sinh tiểu học chưa được đẹp chưa đúng mẫu sự liên kết giữa các nét chữ hoặc liên kết giữa các chữ cái chưa chuẩn tốc độ viết còn chậm học sinh sử dụng nhiều loại bút nhiều màu mực để viết bài nên còn hạn chế trong việc giữ gìn vở sạch viết chữ đẹp . Đây là một mảng quan trọng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng học sinh và được các trường quan tâm. 2 Đối tượng nghiên cứu Là hoc̣ sinh trương Tiêu hoc. ̀ ̉ ̣ 2 PHẦN NỘI DUNG . Thực trang ch ̣ ư viêt ̃ ́ ở hoc sinh Tiêu hoc ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̃ ̀ ̣ Nhin chung nhiêu em vân con đoc chớt phat âm ch ́ ưa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
177    31    1    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.