Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Làm thế nào để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

Mục đích của sáng kiến này là tìm ra các biện pháp thực thi - hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh đúng với mục tiêu đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học theo thông tư 22 ra ngày 22 tháng 9 năm 2016 - sửa đổi , bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30 số 30/2014/TT- BGDĐT của Bộ GD&ĐT ra ngày 28 tháng 8 năm 2014 về 3 nội dung: Kiến thức- kĩ năng, năng lực, phẩm chất. | Làm thế nào để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp PHẦN I MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết muốn phát triển kinh tế xã hội thì trước hết phải xây dựng và thực hiện tốt chiến lược phát triển toàn diện con người. Nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là dạy và học đó cũng là nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm. Chất lượng dạy và học của nhà trường được thể hiện ở mỗi lớp và mỗi giáo viên. Không những thế mà giáo viên chủ nhiệm còn phải rèn luyện cho học sinh về mặt đạo đức cũng như các mặt hoạt động khác. Như vậy vấn đề giáo dục học sinh trở thành những con người phát triển toàn diện là nhiệm vụ hàng đầu biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực. Giữ vai trò quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường mà người thực hiện nhiệm vụ này chính là giáo viên chủ nhiệm lớp. Xác định được những yêu cầu trên để thấy rõ được vai trò của giáo viên chủ nhiệm ta cần chú trọng đến các biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao chất lượng về mọi mặt của học sinh. Thực hiện tốt mục tiêu chiến lược giáo dục đào tạo của Đảng và Nhà nước. Ở nước ta hiện nay nói chung và cả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng nhiều trường đã chú trọng đến việc chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp. Nhiều nơi đã xây dựng được kinh nghiệm điển hình. Tuy vậy ở một số trường hoạt động này vẫn còn hạn chế. Là một giáo viên chủ nhiệm lớp năm tôi đã có nhiều trăn trở. Phải làm gì đây để hoạt động mọi mặt của lớp được đi lên giáo dục học sinh xứng đáng là con ngoan trò giỏi của trường. Chính vì vậy tôi đã quan tâm đến công việc này và tập trung tìm hiểu phân tích nguyên nhân biện pháp việc làm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với yêu cầu nhiệm vụ của thời đại người giáo viên hơn bao giờ hết cần thiết thể hiện rõ được vai trò của mình trong nhiệm vụ mới. Từ nhận thức trên bản thân tôi rất trăn trở và không ngừng nghiên cứu học hỏi tìm tòi các biện pháp quot Làm thế nào để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp và tôi đã thành công khi chọn sáng kiến này. 2. Điểm mới của sáng kiến Gv Dương Thị Mỹ Duyên Làm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
104    26    2    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.