Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán điển hình cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm đã đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán điển hình cho học sinh lớp 4 thực sự có hiệu quả, đặc biệt là giới thiệu một số ví dụ minh họa cụ thể về việc giải toán điển hình lớp 4. | Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán điển hình cho học sinh lớp 4 1. PHẦN MỞ ĐẦU . Lí do chọn đề tài Đất nước Việt Nam đang dần hướng tới một đất nước công nghiệp hiện đại mà ngành giáo dục và đào tạo là ngành trụ cột để đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trong đó bậc tiểu học là bậc học đóng vai trò nền móng hết sức quan trọng. Để đáp ứng với mục tiêu giáo dục bên cạnh các môn học khác thì môn Toán đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hình thành nhân cách phát triển trí tuệ của học sinh. Dạy học Toán góp phần phát triển năng lực tư duy khả năng suy luận hợp lí và diễn đạt đúng cách phát hiện và giải quyết các vấn đề đơn giản gần gũi trong cuộc sống góp phần hình thành bước đầu phương pháp tự học và làm việc có kế hoạch khoa học chủ động linh hoạt sáng tạo. Chương trình môn Toán ở Tiểu học gồm các mạch kiến thức số học đại lượng và đo đại lượng hình học giải toán. Trong đó số học là nội dung trọng tâm các nội dung khác được tích hợp với nội dung số học. Mạch kiến thức giải toán được sắp xếp xen kẽ với các mạch kiến thức cơ bản khác của môn Toán. Giải toán ở bậc Tiểu học học sinh vừa thực hiện nhiệm vụ giải các bài toán trên lí thuyết vừa giải các bài toán gắn liền với tình huống thực tế. Học sinh giải được các bài toán có lời văn là một yêu cầu cơ bản của dạy học toán. Trong chương trình lớp 4 nội dung giải toán chiếm một số lượng lớn. Trong đó việc giải các bài toán điển hình là một trong những khó khăn lớn trong quá trình dạy của giáo viên và quá trình học của học sinh. Qua thực tế cho thấy học sinh còn khó khăn trong việc nhận dạng các bài toán còn lúng túng khi vẽ sơ đồ đặt lời giải. Trong khi đó một số giáo viên còn dạy theo khuôn mẫu chưa sáng tạo trong các bước dạy để học sinh dễ hiểu dễ tiếp thu. Qua kinh nghiệm nhiều năm dạy lớp 4 tôi đã luôn tìm cách đổi mới cách dạy các dạng toán điển hình bằng nhiều biện pháp thiết thực hiệu quả Giáo viên Lê Thị Tuyết Lan Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán điển hình cho .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
103    67    5    21-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.