Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số kinh nghiệm nâng cao công tác chủ nhiệm học sinh lớp 3

Đề tài này giúp mọi người hiểu rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của người giáo viên Tiểu học để trao đổi với đồng nghiệp những kinh nghiệm về công tác quản lí lớp ở cấp Tiểu học - nhất là HS lớp 3. Từ đó, nâng cao hiệu quả giảng dạy và chủ nhiệm lớp cho bản thân. | ĐỀ TÀI MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH LỚP 3 Phần quản lí học sinh I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Hưởng ứng phong trào vận động Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực của Bộ GD amp ĐT đã phát động. Mỗi giáo viên không chỉ không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp dạy học sao cho phù hợp với quá trình hội nhập và phát triển của đất nước mà còn không ngừng đổi mới cách tổ chức quản lí lớp học nhất là bậc Tiểu học để các em đến trường với tâm trạng thoải mái vui tươi tạo không khí lớp học đầm ấm nhẹ nhàng để tất cả học sinh không phải sợ đến trường mà các em luôn cảm nhận được Mỗi ngày đến trường là một ngày vui . Xuất phát từ thực tế cũng như những gì tôi đã làm tôi luôn tâm niệm làm sao để dạy dỗ giáo dục các em trở thành người hữu ích cho xã hội xứng đáng với hình ảnh đẹp mà xã hội cũng như đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý vì nó tạo ra những con người sáng tạo . Để thực hiện điều này tôi quyết tâm làm tốt công tác chủ nhiệm. Vì vậy trong năm học 2017 2018 tôi mạnh dạn chọn đề tài Một số kinh nghiệm nâng cao công tác chủ nhiệm HS lớp 3 để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài này giúp tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm quyền hạn của người giáo viên Tiểu học để trao đổi với đồng nghiệp những kinh nghiệm về công tác quản lí lớp ở cấp Tiểu học nhất là HS lớp 3. Từ đó nâng cao hiệu quả giảng dạy và chủ nhiệm lớp cho bản thân. 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài này tập trung nghiên cứu về nhiệm vụ quyền hạn của giáo viên chủ nghiệm lớp ở tiểu học. Đối tượng nghiên cứu học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Lê Thị Riêng mới trong kết quả nghiên cứu Giúp người GV chủ nhiệm lớp có điều kiện gần gũi với HS hiểu HS hơn để từ đó giáo dục các em ngày càng tốt hơn. HS không còn tâm lí ngại gần gũi ngại tiếp xúc với GV chủ nhiệm lớp tạo điều kiện để HS phát huy tối đa những khả năng vốn có của mình trong học tập cũng như trong mọi hoạt động của lớp của trường. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    28    1    17-01-2022
8    23    2    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.