Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 2

Để sáng kiến này giúp mọi người hiểu rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của người giáo viên tiểu học để trao đổi với đồng nghiệp về kinh nghiệm quản lý lớp. Từ đó nâng cao hiệu quả giảng dạy và công tác chủ nhiệm. Mời các bạn cùng tham khảo! | Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác Chủ nhiệm lớp 2 Mục lục I. THÔNG TIN VỀ SÁNG KIẾN .2 II. BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG 1. TÊN SÁNG KIẾN . . . . . 2 2. LĨNH VỰC ÁP DỤNG SÁNG . 3. MÔ TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG Tình trạng giải pháp đã biết . 3 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến Mục đích của giải pháp . .4 Nội dung của giải pháp .5 - Giải pháp 1 . 5 Giải pháp 2 . 6 Giải pháp 3 . 7 Giải pháp 4 . 10 Khả năng áp dụng của giải pháp . 11 Hiệu quả lợi ích thu được do áp dụng giải pháp . 11 Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu . 12 Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến . 12 4. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền .13 Giáo viên thực hiện Phạm Thị Tuyết Lan 1 Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác Chủ nhiệm lớp 2 I. THÔNG TIN chung VỀ SÁNG KIẾN 1. Tên sáng kiến Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 2 2. Lĩnh vực áp dụng Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học 3. Tác giả Họ và tên Phạm Thị Tuyết Lan Năm sinh 1972 Trình độ chuyên môn Cao đẳng sư phạm Chức vụ đơn vị công tác Giáo viên khối 2 Trường Tiểu học Vũ An. Điện thoại vị áp dụng sáng kiến Trường Tiểu học Vũ An Địa chỉ Xã Vũ An huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình 6. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu Năm học 2017 2018 II. BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN 1. TÊN SÁNG KIẾN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 2 2. LĨNH VỰC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học Giáo viên thực hiện Phạm Thị Tuyết Lan 2 Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác Chủ nhiệm lớp 2 3 . MÔ TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG KIẾN Tình trạng giải pháp đã biết Trong hệ thống giáo dục Việt Nam thì giáo dục tiểu học là bậc học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành nhân cách học biệt quan trọng nhất trong những năm gần đây Giáo dục Tiểu học đang trên đà phát triển và có rất nhiều đổi mới. Ngành giáo dục đã thực hiện mỗi năm một bước tiến mới cho mục tiêu giáo dục ở bậc Tiểu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.