Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Luyện từ và câu lớp 4

Mục đích của sáng kiến này nhằm tìm hiểu và đưa ra các giải pháp thực hiện nhưng bản thân tôi tìm hiểu vấn đề này nhằm nâng cao chất lượng dạy phân môn Luyện từ câu theo đúng tinh thần của thông tư 30/BGD- ĐT đã ban hành. | A. MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN Tiếng Việt là môn học công cụ môn học giữ vị trí trung tâm ở Tiểu học. Môn Tiếng Việt trong chương trình Tiểu học nhằm hình thành và phát triển cho học sinh các kĩ năng sử dụng tiếng Việt nghe đọc nói viết để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Trong bộ môn Tiếng Việt thì phân môn Luyện từ và câu có vị trí vô cùng quan trọng. Dạy Luyện từ và câu nhằm mở rộng hệ thống hóa làm phong phú vốn từ của học sinh cung cấp cho học sinh những hiểu biết sơ giản về từ và câu rèn cho học sinh kĩ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các kiểu câu để thể hiện tư tưởng tình cảm của mình đồng thời giúp cho học sinh có khả năng hiểu các câu nói của người khác. Luyện từ và câu có vai trò hướng dẫn học sinh trong việc nghe nói đọc viết phát triển ngôn ngữ và trí tuệ của các em. Việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng phân môn Luyện từ và câu giúp các em làm giàu vốn từ vốn tri thức về tâm hồn. Từ đó giúp các em tích lũy cho mình những kiến thức cần thiết tạo điều kiện cho các em học tốt các phân môn khác. Đặc biệt nó còn khơi dậy trong tiềm thức học sinh yêu quý sự phong phú của tiếng Việt và ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Là một giáo viên trẻ được phân công đảm nhiệm công tác giảng dạy lớp 4 đặc biệt trong giai đoạn hiện nay hưởng ứng việc đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo đúng tinh thần của thông tư 30 xác định đúng phương pháp giảng dạy phân môn Luyện từ và câu người giáo viên sẽ tìm ra những giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng giáo dục. Từ những lí do trên tôi mạnh dạn đi sâu tìm hiểu Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Luyện từ và câu lớp 4 với mong muốn góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà đơn vị ngành giao cho. II. ĐIỂM MỚI VÀ PHẠM VI CỦA SÁNG KIẾN 1. Điểm mới của sáng kiến Để làm tốt công tác giảng dạy phân môn Luyện từ và câu ở Tiểu học thì nhiều giáo viên đã tìm hiểu và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
297    36    2    27-09-2023
2    77    2    27-09-2023
36    49    1    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.