Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tập đọc

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tập đọc nhằm giúp học sinh không chỉ đọc lưu loát mà còn hiểu nội dung bài đọc, diễn cảm được giọng đọc qua bài học, tạo tinh thần thoải mái trong học tập tạo động cơ học tập đúng đắn. | BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TẬP ĐỌC A. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong nhà trường hay ngoài xã hội thì hoạt động đọc của các em được tồn tại ở mọi lúc mọi nơi Đọc thư từ báo chí sách vở đọc tên đường phố đọc tên nhà tên cửa hiệu .Tùy theo khả năng đọc ở mỗi người sẽ có mục đích sự cảm nhận về nội dung đọc sẽ hoàn toàn khác nhau. Đối với người học sinh đọc là hành động học tập. Thông qua hoạt động đọc học sinh tiếp thu được những kiến thức kinh nghiệm học tập tiếp nhận được những sản phẩm văn hóa tinh thần của người xưa của xã hội của thầy cô bạn bè để lại đọc để cập nhật những kiến thức những thành tựu khoa học và những tiến bộ của xã hội loài người. Như vậy môn tập đọc có ý nghĩa to lớn vì nó có cả nhiệm vụ giáo dục giáo dưỡng và phát triển. Là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục phổ thông nó có vai trò nền tảng rất quan trọng. Giáo dục Tiểu học không chỉ tạo những cơ sở ban đầu bền vững về tri thức mà còn hình thành cho trẻ những đường nét cơ bản về nhân cách con người. Trong nhà trường Tiểu học hiện nay số học sinh có kĩ năng đọc đọc hiểu tốt hầu như chỉ tập trung ở các lớp khá giỏi lớp chọn số học sinh có kĩ năng đọc ở mức độ tương đối và một số học sinh có kĩ năng đọc chưa tốt thì tập trung ở các lớp còn lại. Nếu không chấn chỉnh kịp thời dễ dẫn đến hậu quả đáng tiếc sau này cần phải có những biện pháp tích cực để giáo dục các em. Trách nhiệm này không của riêng ai mà của toàn hệ thống giáo dục trong nhà trường của cả cha mẹ học sinh và cả bản thân các em học sinh. Nhưng điểm mấu chốt là nhà trường nơi trực tiếp giáo dục các em. Được phân công chủ nhiệm lớp nhiều em trong lớp có kĩ năng đọc chưa thông thạo nên tôi luôn luôn cố gắng làm thế nào để học sinh của lớp mình không chỉ đọc lưu loát mà còn hiểu nội dung bài đọc diễn cảm được giọng đọc qua bài học tạo tinh thần thoải mái trong học tập tạo động cơ học tập đúng đắn nên tôi chọn nghiên cứu và áp dụng đề tài BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TẬP ĐỌC . B. NỘI DUNG I. Thực trạng Ngành giáo dục

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    15    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.