Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa cô và trò

Mục đích của sáng kiến này là nhằm xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa cô và trò để các con tích cực học tập góp phần nâng cao chất lượng dạy học và kết quả giáo dục toàn diện của nhà trường. | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH XUÂN NAM . . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GẦN GŨI THÂN THIỆN GIỮA CÔ VÀ TRÒ Lĩnh vực Chủ nhiệm Cấp học Tiểu học Tên tác giả Trần Thị Nụ Đơn vị công tác Trường tiểu học Thanh Xuân Nam Chức vụ Giáo viên Năm học 2018 2019 MỤC LỤC 2 PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em coi đây là sự nghiệp cao quý là trách nhiệm to lớn đối với thế hệ tương lai đối với tiền đề của dân tộc và của đất nước. Là người giáo viên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa hơn ai hết chúng ta phải thấy được trọng trách của mình trong sự nghiệp trồng người . Làm sao cho học sinh yêu thích học tập cũng như hăng hái tham gia các hoạt động tập thể sao cho các con cảm thấy trường học là ngôi nhà thứ hai của mình và mỗi ngày đến trường của các con thực sự là một ngày đạt được điều đó trước tiên các con phải thích học. Từ kinh nghiệm thực tế tôi nhận thấy học sinh thích đi học là những học sinh tìm được niềm vui khi tới lớp những học sinh đó được thầy yêu bạn mến và việc học tập đối với các con không mấy vất vả. Học sinh đến trường phải có niềm vui có vui mới học được tốt. Học sinh lớp Một được ví như tờ giấy trắng rất hồn nhiên trong quan hệ với các bạn và mọi người xung quanh. Học sinh rất tin vào những điều được học được nghe hằng ngày thầy cô dạy bảo. Vậy làm thế nào để tạo dựng được mối quan hệ thân thiện giữa cô và trò để từ đó lôi cuốn học sinh tham gia tích cực vào việc học tập là điều mà tôi đã từng băn khoăn trăn trở bấy lâu nay. Cuối cùng tôi cũng tìm ra được một giải pháp tốt nhất cho học sinh lớp tôi chủ nhiệm đó là Một số biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi thân thiện giữa cô và trò. Từ đó kích thích học sinh hăng say học tập. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Vào năm học mới tôi định hướng trước cho mình phải gây được tâm thế cho học sinh trong những ngày đầu năm học để rồi dẫn dắt các con bước vào năm học đầy tự tin và phấn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
171    46    1    18-01-2022
80    17    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.