Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội Tiểu học Thanh Xuân Nam

Đề tài nghiên cứu ra mong muốn là sẽ đẩy mạnh hơn nữa phong trào công tác Đội và thanh thiếu nhi trong trường tiểu học. Nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả của các hoạt động Đội. Các hình thức tổ chức hoạt động phong trào thiếu nhi ngày càng đa dạng hơn, phong phú hơn và hiệu quả cao hơn. | MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI CỦA LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC THANH XUÂN NAM PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Những quy định chung của Luật Giáo Dục đã nêu Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức có tri thức sức khỏe thẩm mĩ và nghề nghiệp trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội hình thành và bồi dưỡng nhân cách phẩm chất và năng lực của người công dân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Chính vì vậy trong giáo dục hiện hành bên cạnh các hoạt động dạy học trên lớp thì trường Tiểu học luôn coi trọng các hoạt động ngoài giờ lên lớp đây là môi trường giúp học sinh hình thành và phát triển nhân cách một cách toàn diện và một trong những hoạt động được chú ý nhiều nhất đó là công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng trưởng thành và lớn mạnh dần dần trở thành một tổ chức được toàn thể thiếu nhi Việt Nam yêu mến. Để có được kết quả đó ngoài sự quan tâm của Đảng của nhà nước thì điều quan trọng hơn cả chính là sự đổi mới về nội dung và hình thức một cách đa dạng phong phú và sáng tạo Đổi mới về hình thức sao cho phù hợp với nhu cầu nguyện vọng và đặc điểm tâm sinh lý của trẻ Đổi mới về nội dung để đào tạo định hướng cho các em phát triển toàn diện trở thành cháu ngoan Bác Hồ và xa hơn là trở thành những Đoàn viên ưu tú những công dân tốt cho Tổ quốc. nói cách khác là hoạt động tổ chức các hội thi các phong trào Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hay thi đua trong trường học là hoạt động trọng tâm sau hoạt động giảng dạy không thể thiếu được ở tất cả các trường học . Đây là hoạt động thiết thực có tính giáo dục toàn diện về Đức Trí Thể Mỹ cho học sinh nói chung và bậc học tiểu học nói riêng. Hoạt động và các phong trào công tác Đội thu hút học sinh tham gia đông đảo không chỉ mang tính bắt buộc mà nó còn lôi cuốn học sinh một cách tự giác tích cực. Tạo sự tự tin chủ động sáng tạo cho học sinh ở bậc học tiểu học và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    26    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.