Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số giải pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn dạng Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó cho học sinh lớp 4A2, 4A5 Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường

Với mong muốn nâng cao chất lượng trong dạy học dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu cho học sinh đại trà, chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp cụ thể, qua đó giúp các em nắm chắc kĩ năng cơ bản và một số kĩ năng mở rộng về dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu, biết vận dụng trong thực tế cuộc sống, mạnh dạn, tự tin và có hứng thú học tập các môn học khác. Sáng kiến sẽ góp phần nâng cao chất lượng môn Toán nói riêng và chất lượng giáo dục toàn diện nói chung. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở Chúng tôi Tỷ lệ đóng Nơi công tác Trình độ Số Ngày tháng góp vào việc Họ và tên hoặc nơi Chức danh chuyên TT năm sinh tạo ra sáng thường trú môn kiến 1 Nguyễn Thị 11 03 1975 Trường Tiểu Giáo viên Cao Bích Hồng học Thị trấn đẳng 50 Tam Đường 2 Phạm Thị 14 07 1985 Trường Tiểu Giáo viên Đại Diện học Thị trấn học 50 Tam Đường Là nhóm tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Một số giải pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn dạng Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó cho học sinh lớp 4A2 4A5 Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Chuyên môn. Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Chuyên môn giảng dạy Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu Từ ngày 20 tháng 08 năm 2019 Mô tả bản chất của sáng kiến Với mong muốn nâng cao chất lượng trong dạy học dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó cho học sinh đại trà chúng tôi đã tìm hiểu lỗi sai những hạn chế học sinh thường mắc phải. Từ đó chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp cụ thể qua đó giúp các em nắm chắc các kĩ năngcơ bản và một số kĩ năng mở rộng về dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó biết vận dụng trong thực tế cuộc sống mạnh dạn tự tin và có hứng thú học tập các môn học khác. Sáng kiến sẽ góp phần nâng cao chất lượng môn Toán nói riêng và chất lượng giáo dục toàn diện nói chung. Giáo viên đã xác định rõ cho học sinh các kĩ năng giải bài toán có lời văn dạng Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó giúp học sinh xác định từng dạng bài toán đưa ra những bài tập vân dung nh ̣ ̣ ưng kiên th ̃ ́ ưc đ ́ ược học vào thực tiễn cuộc sống. Học sinh tích cực trong giờ học chiếm lĩnh kiến thức xác định đúng yêu cầu và cách giải từng dạng bài toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó . Các em được vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.