Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Dạy kiến thức hình tam giác cho học sinh chậm tiến - Lớp 5

Mục đích của sáng kiến Dạy kiến thức hình tam giác cho học sinh chậm tiến - Lớp 5 là giúp học sinh nắm được cách nhận diện hình, tìm diện tích, chu vi, thể tích thì cũng còn những hạn chế là các em chưa nắm rõ bản chất của đơn vị kiến thức. | Dạy kiến thức Hình tam giác quot cho học sinh chậm tiến quot Lớp 5 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Đặt vấn đề Hình học là nội dung cơ bản chủ yếu của chương trình môn Toán ở Tiểu học nó được rải đều tất cả các khối lớp và được nâng cao dần về mức độ. Từ nhận diện hình ở lớp 1 2 sang đến tính chu vi diện tích ở các lớp 3 4 5. Nói chung hình học là môn học tương đối khó trong chương trình môn Toán vì nó đòi hỏi người học khả năng tư duy trừu tượng những em có học lực khá và giỏi sẽ rất thích học môn này ngược lại những em có khả năng tư duy chậm hơn thì rất ngại học dẫn đến tình trạng học sinh chậm tiến môn toán chiếm tỉ lệ khá cao so với các môn học khác. Trong chương trình Toán 5 việc dạy nội dung hình học cho học sinh không khó bên cạnh những thành công là giúp học sinh nắm được cách nhận diện hình tìm diện tích chu vi thể tích thì cũng còn những hạn chế là các em chưa nắm rõ bản chất của đơn vị kiến thức kết quả là chưa đáp ứng được yêu cầu của thực hành. Làm thế nào để các em có thể sử dụng kiến thức cơ bản một cách linh hoạt ở từng trường hợp cụ thể. Đó cũng là trăn trở của bản thân khi dạy cho học sinh kiến thức về nội dung hình học. Đặt cho mình nhiệm vụ tháo gỡ những khó khăn trên bản thân đã nhiều năm 15 năm được phân công dạy lớp 5 trong quá trình giảng dạy tôi rút ra một vài kinh nghiệm trong việc giúp học sinh chậm tiến học các bài có nội dung hình học. Vì vậy tôi chọn đề tài Dạy kiến thức hình tam giác cho học sinh chậm tiến Lớp 5 . 2. Thực trạng Trí nhớ của học sinh chưa bền vững chỉ dừng lại ở phát triển tư duy cụ thể còn tư duy trừu tượng khái quát kém phát triển nhất là ở học sinh chậm tiến Người viết Trịnh Cao Cường Trang 1 Dạy kiến thức Hình tam giác quot cho học sinh chậm tiến quot Lớp 5 nên khi gặp những bài cần có sự tư duy logic như tính chiều cao hay độ dài đáy thì các em không làm được do không có công thức tính. Đặc điểm của trẻ ở Tiểu học là chóng nhớ nhưng nhanh quên. Sau khi học bài mới cho các em luyện tập ngay thì các em làm được bài nhưng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
122    20    1    18-01-2022
551    18    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.