Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số kinh nghiệm dạy hát dân ca trong chương trình chính khóa và hoạt động tập thể cho học sinh Tiểu học

Mục đích của sáng kiến này là đưa ra một số kinh nghiệm trao đổi với mong muốn nâng cao định hướng thị hiếu thưởng thức âm nhạc cho học sinh, đồng thời góp phần lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, giúp cho học sinh Tiểu học yêu thích học hát, hát hay, hát đúng các bài dân ca, góp phần bảo tồn và phát huy được những giá trị văn hóa to lớn của dân tộc. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Mã SKKN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HÁT DÂN CA TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH KHÓA VÀ HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC LĨNH VỰC ÂM NHẠC CẤP TIỂU HỌC Năm học 2016 2017 MỤC LỤC Một số kinh nghiệm dạy hát dân ca trong chương trình chính khóa và hoạt động tập thể cho học sinh Tiểu học. PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Âm nhạc là ngôn ngữ nghệ thuật âm thanh mang đặc trưng của nghệ thuật biểu hiện là ngôn ngữ biểu cảm tình cảm. Do đó âm nhạc cũng là một trong những môn học quan trọng giúp cho học sinh hình thành nhân cách có lối sống lành mạnh tư tưởng đạo đức đúng đắn có lý tưởng hoài bão cao xa tu dưỡng phẩm chất lành mạnh tư tưởng tình cảm tốt đẹp Giảng dạy âm nhạc nói chung và dân ca nói riêng cho học sinh Tiểu học dưới bất kỳ hình thức giáo dục tư tưởng nào cũng cần đến cơ sở là tình cảm nếu chỉ thuyết giảng suông hoặc truyền thụ lý luận cứng nhắc thì sẽ khó đạt hiệu quả như mong muốn. Trong kho tàng âm nhạc dân gian của nước ta dân ca được xem là di sản văn hóa của dân tộc. Ngoài nội dung biểu cảm phong phú chuyển tải tâm tư tình cảm có tác động mãnh liệt và sâu sắc đối với nhận thức của con người giúp cho học sinh thông qua học tập phần nào hiểu rõ hơn về dân ca nắm được kỹ năng âm nhạc nhất định. Các bài hát dân ca còn có khả năng tác động mạnh mẽ vào tâm tư tình cảm của học sinh giúp các em phát triển các phẩm chất tư duy trí tuệ thể chất những tình cảm đạo đức tốt đẹp và quan trọng hơn là hình thành ở học sinh ý thức dân tộc và tình yêu với âm nhạc truyền thống. Từ đó học sinh sẽ có ý thức giữ gìn và trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc mình. Dạy hát dân ca cho học sinh là nhằm giáo dục cho học sinh những tình cảm tốt đẹp với văn hóa truyền thống. Khi các em được nghe học hát các bài dân ca đã dần dần hình thành trong học sinh tình cảm yêu thích. Đó cũng là con đường ngắn nhất nhằm bồi dưỡng thị hiếu và tình cảm đạo đức đúng đắn cho học sinh. Là quốc gia của một cộng đồng với 54 dân tộc anh em chung .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    10    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.