Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Tự nhiên - xã hội lớp 1

Nội dung sáng kiến kinh nghiệm này tập trung vào các vấn đề: những tác động tích cực và một số hạn chế cần tránh khi sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại; thực hiện giáo án điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TH ĐẶNG TRẦN CÔN _ _ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 1 Môn Tự nhiên xã hội Giáo viên Nguyễn Thị Hải Ninh Lớp 1A6 Cấp Tiểu học Năm học 2018 2019 MỤC LỤC Phần Nội dung Trang ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý do chọn đề tài. 1 2 Phạm vi đề tài. 2 NỘI DUNG 1 Cơ sở lý luận 4 2 Cơ sở thực tiễn 5 3 Nội dung 5 4 Kết quả 18 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1 Kết luận 19 2 Khuyến nghị 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Từ những thập niên cuối thế kỷ XX đến nay nhân loại đã phát minh và chứng kiến sự tiến triển thần kỳ của công nghệ thông tin CNTT . Những thành tựu của CNTT đã góp phần rất quan trọng cho quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin mang tính chất toàn cầu. Ý nghĩa và tầm quan trọng của tin học và công nghệ thông tin truyền thông cũng như những yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá hướng tới nền kinh tế tri thức của nước ta đã được thể hiện trong những quan điểm của Đảng và Nhà nước qua các văn kiện như Chỉ thị 58 CT TW ngày 17 10 2000 Nghị quyết 07 2000 ngày 05 6 2000 của Chính phủ Chỉ thị 29 2001 CT ngày 30 7 2001 của Bộ trưởng Bộ GD amp ĐT. Công nghệ thông tin cũng thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới trong giáo dục tạo ra công nghệ giáo dục với nhiều thành tựu rực rỡ bao gồm Công nghệ dạy và học CNTT làm thay đổi nội dung hình thức và phương pháp dạy học một cách phong phú. Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến tạo phương pháp dạy học theo dự án dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề càng có nhiều điều kiện để ứng dụng rộng rãi. Các hình thức dạy học như dạy theo lớp dạy theo nhóm dạy cá nhân cũng có những đổi mới trong môi trường công nghệ thông tin. Mối giao lưu giữa người và máy đã trở thành tương tác hai chiều với các phương tiện đa truyền thông như âm thanh hình ảnh video . mà đỉnh cao là bài giảng E learning học trực tuyến qua .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.