Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Nâng cao chất lượng giảng dạy Luyện từ và câu lớp 4

Mục đích của sáng kiến này là giúp học sinh mở rộng, hệ thống hoá vốn từ và trang bị cho học sinh một số hiểu biết sơ giản về từ và câu. Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các dấu câu. Bồi dưỡng cho học sinh thói quen dùng từ đúng, nói và viết thành câu; có ý thức sử dụng tiếng Việt văn hoá trong giao tiếp. | Nâng cao chất lượng giảng dạy Luyện từ và câu lớp 4 MỤC LỤC Trang I. ĐẶT VẤN ĐỀ . 2 1. Lý do chọn sáng kiến . 2 2. Thực trạng nguyên nhân . 3 a. Về giáo viên . 3 b. Về học sinh . 4 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 7 1. Một số bài khó trong phân môn luyện từ và câu lớp 4. . 7 2. Cách dạy một số bài khó trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4. . 7 . Bài quot Danh từ quot tiết 2 - tuần 5 . . 7 . Bài quot Danh từ chung và danh từ riêng quot tiết 1 - tuần 6 . . 10 . Bài quot Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì quot . . 13 . Bài quot Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào quot . 16 III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 21 1. Kết luận chung . 21 2. Bài học kinh nghiệm. 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 23 1 Nâng cao chất lượng giảng dạy Luyện từ và câu lớp 4 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn sáng kiến - Xuất phát từ mục tiêu của môn Tiếng Việt ở trường tiểu học nhằm Hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng sử dụng Tiếng Việt nghe nói đọc viết để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc dạy và học Tiếng Việt góp phần rèn luyện các thao tác tư duy. Cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt và những hiểu biết sơ giản về xã hội tự nhiên và con người về văn hoá văn học của Việt Nam và nước ngoài. Bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng giàu đẹp của Tiếng Việt góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phân môn Luyện từ và câu cung cấp những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt và rèn luyện kỹ năng dùng từ đặt câu nói viết kỹ năng đọc cho học sinh. Khác với các lớp dưới ở lớp 4 bắt đầu có những tiết học dành riêng để trang bị kiến thức cho học sinh giúp học sinh a. Mở rộng hệ thống hoá vốn từ và trang bị cho học sinh một số hiểu biết sơ giản về từ và câu. b. Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các dấu câu. c. Bồi dưỡng cho học sinh thói quen dùng từ đúng nói và viết thành câu có ý thức sử dụng tiếng Việt văn hoá trong giao tiếp. 2 Nâng cao chất lượng giảng dạy Luyện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.