Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một vài biện pháp để quản lý tốt hồ sơ sổ sách văn phòng trong trường Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm Một vài biện pháp để quản lý tốt hồ sơ sổ sách văn phòng trong trường Tiểu học nhằm giúp nhà trường quản lý hồ sơ sổ sách được tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | PHẦN A. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong sự nghiệp đổi mới quản lý và cải cách hành chính nước ta công tác hành chính có vị trí quan trọng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tổ chức chính trị xã hội tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức kinh tế và các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Thực hiện tốt công tác này không những góp phần vào công cuộc đổi mới quản lý nhà nước và cải cách hành chính hoàn thiện hệ thống văn bản bảo đảm thông tin cho lãnh đạo trong việc ra quyết định quản lý mà còn giúp cho việc lưu trữ bảo quản khai thác tốt nguồn thông tin quý giá được hình thành trong quá khứ. Công tác văn thư của nhà trường luôn gắn liền với lãnh đạo cơ quan ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác của đơn vị. Hồ sơ sổ sách của một đơn vị làm toàn bộ những văn bản hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học được lưu trữ hàng năm. Bởi vậy làm bất cứ một việc hay tổ chức một hoạt động nào cũng phải có kế hoạch cụ thể cho đến việc triển khai thực hiện báo cáo kết quả . Công tác văn thư lưu trữ có mối quan hệ chặt chẽ thúc đẩy với nhau. Mối quan hệ này thể hiện qua sự liên tục trong quá trình từ soạn thảo ban hành quản lý văn bản đến lưu trữ hiện hành và đưa vào lưu trữ lịch sử. 1. Lý do chọn đề tài Công tác văn thư lưu trữ là một lĩnh vực quản lý Nhà nước nó bao gồm tất cả các vấn đề lý luận thực tiễn và pháp chế liên quan đến tổ chức khoa học tài liệu bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý nghiên cứu khoa học và các nhu cầu cá nhân. Đòi hỏi khách quan công tác văn thư lưu trữ ra đời nhằm quản lý bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu để phục vụ xã hội. Vì thế công tác văn thư lư trữ là một mắt xích không thể thiếu trong hoạt động của bộ máy Nhà nước. Xã hội ngày càng phát triển tư duy con người ngày càng phong phú đa dạng do đó mà nhu cầu quản lý lưu trữ tài liệu một cách hợp lý là cần thiết trong hoạt động của cơ quan đơn vị. Qua quá trình công tác trong nhà trường 1 19 việc tổ chức quản lý và giải quyết các loại văn bản bằng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    13    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.