Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp Một

Mục đích của sáng kiến này là nghiên cứu dạy giải toán có lời văn. Dạy cho học sinh nhận biết về cấu tạo của bài giải toán có lời văn. Đọc hiểu phân tích tóm tắt bài toán. Giải toán đơn về thêm (bớt) bằng một phép tính cộng (trừ). Trình bày bài giải gồm: Câu lời giải, phép tính, đáp số. | UBND QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH XUÂN NAM . . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP MỘT Tên tác giả Trần Thị Nụ Lĩnh vực Môn Toán Cấp học Tiểu học Năm học 2017 2018 MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . 2 III. ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2 IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU . 2 PHẦN THỨ HAI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 3 I NHỮNG NỘI DUNG LÝ LUẬN . 3 1. Cơ sở xác định mục tiêu của việc dạy toán . 3 2. Cơ sở để xác định phương pháp dạy học . 4 3. Cơ sở tâm lý . 4 4. Cơ sở thực tiễn . 4 II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ DẠY VÀ HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP MỘT. . 4 1. Tình hình thực tế của việc dạy và học giải toán có lời văn ở lớp Một. . 4 2. Nguyên nhân. 5 III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN . 5 1. Tìm hiểu mục tiêu và phương pháp dạy học Toán lớp Một. . 5 2. Các biện pháp tiến hành . 7 IV. HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM . 15 1. Dạy thực nghiệm . 15 quả thực nghiệm . 20 PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 21 nghĩa . 21 II. Bài học kinh nghiệm . 21 III. Kết luận và kiến nghị . 22 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải Toán có lời văn cho học sinh lớp Một PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong xây dựng cơ bản như khi xây một toà nhà cao tầng hiện đại thì việc xử lý móng là hết sức quan trọng mà nền móng ngôi nhà lại là phần nằm sâu trong lòng đất nên người ta thường chỉ nhìn thấy những tầng cao ở trên chỉ có những người xây dựng những người có chuyên môn mới thấy rõ tầm quan trọng giá trị đích thực của nó. Bậc Tiểu học cũng được coi như cái nền móng của ngôi nhà tri thức kia. Chính vì vậy điều 2 của luật phổ cập giáo dục tiểu học đã xác định bậc tiểu học là bậc học đầu tiên bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Bậc tiểu học đã tạo những cơ sở ban đầu rất cơ bản và bền vững cho các em tiếp tục học các bậc học trên. Nội dung giảng dạy của tiểu học luôn gắn liền với thực tiễn phục vụ thiết thực cho cuộc sống

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.