Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số giải pháp rèn kỹ năng đọc đúng cho học sinh trong các tiết tập đọc ở lớp Một

Phân môn Tập đọc là một phân môn có tính chất thực hành. Nhiệm vụ của nó là hình thành năng lực đọc cho học sinh, giúp học sinh đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu tiến tới đọc diễn cảm. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | Một số giải pháp rèn kỹ năng đọc đúng cho học sinh trong các tiết tập đọc ở lớp Một. MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1 II. THỜI GIAN ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG . 2 III. SỐ LIỆU KHẢO SÁT TRƯỚC KHI THỰC HIỆN GIẢI PHÁP . 3 PHẦN THỨ HAI - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 4 I. NỘI DUNG LÝ LUẬN CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM . 4 II. THỰC TRẠNG DẠY HỌC . 5 với giáo viên . 5 với học sinh . 5 III. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH. 6 1. Giải pháp thứ nhất Chuẩn bị chu đáo cho tiết học. . 6 2. Giải pháp thứ hai Giáo viên đọc mẫu diễn cảm bài tập đọc . 8 3. Giải pháp thứ ba Luyện đọc đúng . 9 4. Giải pháp thứ tư Luyện đọc lưu loát . 16 5. Giải pháp thứ tư Sử dụng linh hoạt trò chơi học tập . 16 IV. HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM . 27 PHẦN THỨ BA - KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ . 28 I. KẾT LUẬN . 28 II. KIẾN NGHỊ . Error Bookmark not defined. PHẦN THỨ TƯ TÀI LIỆU THAM KHẢO . 30 Một số giải pháp rèn kỹ năng đọc đúng cho học sinh trong các tiết tập đọc ở lớp Một. PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Môn Tiếng Việt ở trường phổ thông có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ được thể hiện trong bốn dạng hoạt động tương ứng với chúng là bốn kĩ năng nghe nói đọc viết. Trong đó Tập đọc là phân môn giữ vị trí hết sức quan trọng không thể thiếu được. Nó là chìa khoá là phương tiện để giúp học sinh Tiểu học tiếp xúc với kho tàng kiến thức vô tận của nhân loại. Những kinh nghiệm của đời sống những thành tựu văn hóa khoa học tư tưởng tình cảm của các thế hệ trước và của cả người đương thời phần lớn đã được ghi lại bằng chữ viết. Biết đọc con người sẽ có khả năng chế ngự một phương tiện văn hóa cơ bản giúp họ giao tiếp được với thế giới một cách chủ động có điều kiện hưởng một nền giáo dục mà xã hội dành cho họ nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin. Chính vì thế dạy đọc có ý nghĩa rất to lớn ở bậc Tiểu học. Đọc trở thành đòi hỏi đầu tiên đối với mỗi người đi học. Đầu tiên trẻ phải học đọc sau đó trẻ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.