Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 3 học tốt các bài Tập đọc học thuộc lòng

Mục đích của sáng kiến Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 3 học tốt các bài Tập đọc học thuộc lòng là để giúp học sinh học tốt các bài tập đọc học thuộc lòng, để nâng cao chất lượng dạy và học phân môn Tập đọc. | Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 3 học tốt các bài Tập đọc học thuộc lòng MỤC LỤC NỘI DUNG T RANG PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ 1 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 1. Cơ sở lí luận. 1 2. Cơ sở thực tiễn. 2 II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT THỰC 3 NGHIỆM. III. PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU. 3 PHẦN THỨ HAI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4 I. NHỮNG NỘI DUNG LÝ LUẬN LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 4 1. Mục tiêu. 4 2. Các biện pháp dạy học chủ yếu. 4 II. TÌM HIỂU THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC TẬP ĐỌC HỌC THUỘC LÒNG Ở LỚP 3 5 1. Thuận lợi. 5 2. Khó khăn. 5 3. Nguyên nhân 6 III. CÁC BIỆN PHÁP NHẰM HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP3 HỌC TỐT CÁC BÀI TẬP ĐỌC HỌC THUỘC LÒNG 7 1. Phân loại và sắp xếp chỗ ngồi phù hợp. 7 2. Yêu cầu và khuyến khích học sinh chuẩn bị trước bài. 7 3. Nghiên cứu trước bài dạy để lập kế hoạch bài học chi tiết. 8 4. Tổ chức có hiệu quả quy trình dạy một tiết tập đọc học thuộc 8 lòng. IV. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 26 PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 29 Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 3 học tốt các bài Tập đọc học thuộc lòng PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lí luận Mỗi môn học ở Tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển nhân cách tư duy con người. Trong đó môn Tiếng Việt là một trong những môn học có vị trí rất quan trọng chiếm thời gian và thời lượng nhiều nhất trong tất cả các môn học. Nó đảm nhận nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực ấy được thể hiện trong 4 dạng hoạt động tương ứng với chúng là 4 kĩ năng Nghe nói đọc viết. Kĩ năng sử dụng Tiếng Việt là nền tảng hình thành khả năng giao tiếp trong đời sống sinh hoạt hàng ngày trong môi trường hoạt động lứa tuổi Đồng thời nó là cơ sở để phát triển tư duy cho học sinh giúp các em học tốt các môn học khác. Bởi có đọc tốt thì học sinh mới nhận thức được hiểu được nội dung nắm được kiến thức của bài và có cách giải quyết phù hợp. Trong số những phân môn của Tiếng Việt Tập đọc Chính tả Tập viết Luyện từ và câu Tập làm văn thì phân môn Tập đọc lại chiếm thời .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    39    2    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.