Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Biện pháp tổ chức một số trò chơi để nâng cao hiệu quả tiết thể dục cho học sinh lớp 4

Với mục đích tạo một giờ học không bị nhàm chán khi các nội dung lặp đi lặp lại nhiều lần với tinh thần: Học mà chơi - chơi mà học của các em học sinh lớp 4, tôi đã ứng dụng một số trò chơi phù hợp với nội dung học để nâng cao hiệu quả tiết dạy thể dục. Tạo cho các em sự say mê, hứng thú trong môn học. Giúp các em rèn luyện thân thể tốt, có sức khoẻ đảm bảo trong việc học tập. Sử dụng phương pháp phù hợp với lứa tuổi các em đảm bảo tính vừa sức, hấp dẫn. | UBND QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH XUÂN NAM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾT THỂ DỤC CHO HỌC SINH LỚP 4 Tác giả Vũ Thanh Thủy Lĩnh vực Môn Thể dục Cấp học Tiểu học NĂM HỌC 2017 - 2018 UBND QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH XUÂN NAM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾT THỂ DỤC CHO HỌC SINH LỚP 4 Tác giả Vũ Thanh Thủy Lĩnh vực Môn Thể dục Cấp học Tiểu học NĂM HỌC 2017 2018 Mục lục A ĐẶT VẤN ĐỀ. 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Mục đích nghiên cứu . 2 3. Đối tượng nghiên cứu . 2 4. Thời gian nghiên cứu . 2 B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 3 1. Cơ sở lí luận . 3 2. Thực trạng . 3 . Thực trạng giảng dạy môn thể dục ở Trường tiểu học. 4 3. Biện pháp tiến hành để giải quyết vấn đề. 5 . Điều tra đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi . 5 Phương pháp tổ chức giáo viên . 5 C KẾT LUẬN . 20 1. Kết quả đạt được . 20 2. Bài học kinh nghiệm . 20 3. Kết luận và khuyến nghị . 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT - GDTC Giáo dục thể chất - TDTT Thể dục thể thao - PPCT Phân phối chương trình - CB Chuẩn bị - XP Xuất phát - GH Giới hạn - GV Giáo viên - HS Học sinh - Đ Đích - Hình 1 - SGV Sách giáo viên Biện pháp tổ chức một số trò chơi để nâng cao hiệu quả tiết thể dục cho học sinh lớp 4 A ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai Đó là khẩu hiệu chung của mọi quốc gia trên thế toàn thế giới thể hiện phương châm hoạt động trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày nay trẻ em Việt Nam đang được sống và học tập dưới một chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt được thừa hưởng những thành quả vĩ đại của ông cha ta để lại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc được Đảng và nhân dân ta rất quan tâm săn sóc. Họ là những người chủ tương lai của đất nước sứ mệnh lịch sử tương lai của cả dân tộc đều trông mong vào thế hệ trẻ. Bậc tiểu học là bậc học nền tảng trong chương trình giáo dục phổ thông. Yêu cầu cấp thiết là hình thành và phát triển nhân cách học sinh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.