Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Những biện pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng môn Toán cho học sinh lớp 5

Mục đích nghiên cứu đề tài này nhằm bổ sung và khai thác sâu nội dung chương trình nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng để nâng cao chất lượng môn Toán cho học sinh yếu kém ở cuối bậc tiểu học. | PHẦN MỞ ĐẦU I. Bối cảnh của đề tài Trong tất cả các môn học ở tiểu học môn Toán là môn có vị trí rất quan trọng nó góp phần trong việc đặt nền móng để hình thành và phát triển nhân cách học sinh và đây cũng là môn học mà đa số học sinh rất ngán học vì nó luôn tuân thủ theo những nguyên tắc tính chất nên khó tiếp thu hơn những môn học khác. Ngoài ra học Toán cần phải cẩn thận chịu khó tìm tòi sáng tạo độc lập suy nghĩ. Do đó việc nâng dần chất lượng trong dạy học Toán là rất quan trọng và cần thiết. II. Lí do chọn đề tài Toán là một phân môn rất quan trọng nó mang một ý nghĩa quyết định trong việc hình thành kiến thức kĩ năng cơ bản phát triển trí tuệ và nhân cách của học sinh góp phần giáo dục lí trí và những phẩm chất quan trọng của người lao động trong xã hội hiện nay nó còn là môn học rất cần thiết để học các môn khác. Tuy nhiên kiến thức và kĩ năng làm bài của một số học sinh còn yếu tính toán còn chậm hay sai không thuộc cửu chương dẫn đến chán học môn này. Học sinh yếu kém môn Toán chiếm tỉ lệ khá cao so với các môn học khác. Trước tình hình đó để giúp các em củng cố lại những kiến thức toàn cấp tiểu học một cách chắc chắn để bước sang cấp Trung học cơ sở không chỉ học Toán được dễ dàng hơn mà còn say mê học Toán chính vì vậy tôi chọn viết đề tài Những biện pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng môn Toán cho học sinh lớp 5 III. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Phạm vi môn Toán lớp 5 Đối tượng học sinh lớp 53 trường TH Thạnh Phước B IV. Mục đích nghiên cứu Bổ sung và khai thác sâu nội dung chương trình nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức rèn kĩ năng để nâng cao chất lượng môn Toán cho học sinh yếu kém ở cuối bậc tiểu học. V. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu 1 Qua việc vận dụng đề tài này học sinh bước đầu ham thích học Toán và có chiều hướng tiến bộ đáng kể. PHẦN NỘI DUNG sở lí luận Môn Toán là môn học mà chúng ta cần phải học và vận dụng vào trong cuộc sống sau này cho dù làm bất cứ công việc gì cũng có sự tín toán mới đạt được mục đích và yêu cầu mà

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    26    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.