Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 giải toán có lời văn

Mục đích của sáng kiến này là giúp học sinh tiếp cận kịp thời với sách giáo khoa đồng thời giúp giáo viên có được những biện pháp rèn giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3. Làm tốt các bài toán có lời văn giúp các em thêm yêu thích học môn toán. | MỤC LỤC I PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ . 2 do chọn đề tài . 2 2. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu . 3 3. Phương pháp nghiên cứu . 3 4. Đối tượng nghiên cứu . 3 II. PHẦN THỨ HAI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 4 Chương I Nội dung chương trình . 4 Chương II Thực trạng vấn đề . 4 Chương II Những biện pháp cụ thể . 5 3 Quá trình dạy học giải toán có lời văn . 5 4 Các hoạt động để hướng dẫn học sinh . 9 III. PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN . 20 quả của sáng kiến . 20 nghĩa của sáng kiến .20 2. Những bài học kinh nghiệm . 20 3. Những ý kiến đề xuất . 21 1 I. ĐẶT VẤN ĐỀ do chọn đề tài Chương trình toán 3 là một bộ phận của chương trình toán tiểu với việc học các phép tính cộng trừ nhân chia trong phạm vi 100 1000 10000 100000 học sinh được giải các bài toán có lời văn. Các bài toán có lời văn có một vị trí rất quan trọng. Kết quả học toán của học sinh cũng được đánh giá trước hết qua khả năng giải toán vì Việc giải toán giúp học sinh củng cố vận dụng và hiểu sâu sắc thêm tất cả các kiến thức về Số học về Đo lường về các yếu tố Đại số về các yếu tố Hình học đã được học trong môn toán ở Tiểu học. Thông qua nội dung thực tế nhiều hình nhiều vẻ của các đề toán học sinh sẽ tiếp nhận được những kiến thức phong phú về cuộc sống và có điều kiện để rèn luyện khả năng áp dụng những kiến thức toán học vào cuộc sống. Mỗi đề toán là một bức tranh thu nhỏ của cuộc giải mỗi bài toán học sinh biết rút ra từ bức tranh ấy bản chất toán học của nó phải biết lựa chọn những phép tính thích hợp biết làm đúng các phép tính đó biết đặt lời giải chính xác. Vì thế quá trình giải toán sẽ giúp học sinh rèn luyện khả năng quan sát và giải quyết các hiện tượng của cuộc sống qua con mắt toán học của mình. Việc giải các bài toán sẽ giúp phát triển trí thông minh óc sáng tạo và thói quen làm việc một cách khoa học cho học sinh. Bởi vì khi giải toán học sinh phải biết tập trung vào bản chất của đề toán phải biết gạt bỏ những cái thứ yếu phải biết phân biệt cái đã cho và cái phải tìm phải biết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
201    15    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.