Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Rèn kĩ năng giải toán có lời văn dạng tính chu vi và diện tích hình vuông, hình chữ nhật cho học sinh lớp 4A3 Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường.

Với mong muốn nâng cao chất lượng trong dạy học môn toán, đặc biệt là giải bài toán có lời văn dạng tính chu vi và diện tích hình vuông, hình chữ nhật cho học sinh, tôi đã tìm hiểu lỗi sai, những hạn chế học sinh thường mắc phải của dạng bài này. Từ đó tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp cụ thể, giúp các em xác định từng dạng bài toán; đưa ra những bài tập vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn cuộc sống, yêu thích môn toán và có hứng thú học tập các môn học khác. Sáng kiến sẽ góp phần nâng cao chất lượng môn Toán nói riêng và chất lượng giáo dục toàn diện nói chung. | 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tam Đường ngày 4 tháng 3 năm 2019 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở Chúng tôi Tỷ lệ Ngày Nơi công tác đóng góp Số tháng Chức Trình độ Họ và tên hoặc nơi vào việc Ghi chú TT năm danh chuyên môn thường trú tạo ra sáng sinh kiến 1 Trịnh Ngọc 1979 Trường Tiểu Giáo Đại học Lan học Thị trấn viên 100 Tam Đường Là đồng tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Rèn kĩ năng giải toán có lời văn dạng tính chu vi và diện tích hình vuông hình chữ nhật cho học sinh lớp 4A3 Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường. Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Chuyên môn giảng dạy Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu Từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 Mô tả bản chất của sáng kiến Với mong muốn nâng cao chất lượng trong dạy học môn toán đặc biệt là giải bài toán có lời văn dạng tính chu vi và diện tích hình vuông hình chữ nhật cho học sinh tôi đã tìm hiểu lỗi sai những hạn chế học sinh thường mắc phải của dạng bài này. Từ đó tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp cụ thể giúp các em xác định từng dạng bài toán đưa ra những bài tập vân dung nh ̣ ̣ ưng kiên th ̃ ́ ưc đ ́ ược học vào thực tiễn cuộc sống yêu thích môn toán và có hứng thú học tập các môn học khác. Sáng kiến sẽ góp phần nâng cao chất lượng môn Toán nói riêng và chất lượng giáo dục toàn diện nói chung. 2 Đây là những giải pháp lần đầu tiên được thực hiện trong Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường Tam Đường Lai Châu. Những thông tin cần được bảo mật không có Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của đồng tác giả Sau khi vận dụng các biện pháp như trên tôi nhận thấy học sinh có nhiều tiến bộ về kĩ năng giải toán có lời văn dạng tính chu vi và diện tích hình vuông hình chữ nhật. Phần lớn các em thực hiện thành thạo và chính xác theo quy tắc xác định rõ yêu cầu của từng dạng bài nắm được cách giải bài tập về tính chu vi và diện tích hình vuông hình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.