Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ban nữ công công đoàn cơ sở trường học

Mục đích của sáng kiến này là trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động của ban nữ công lựa chọn, thiết kế các biện pháp, hoạt động phù hợp nhằm thu hút sự tham gia tích cực, chủ động của tất cả nữ công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn. Đoàn viên công đoàn, đặc biệt nữ công nhân viên chức lao động xem tổ chức công đoàn như mái ấm thứ hai của mình. Họ đặt niềm tin vào tổ chức công đoàn nói chung và ban nữ công nói riêng để sẻ chia tâm tư tình cảm, khó khăn khi cần và cũng sẵn sàng đóng góp xây tổ chức mình ngày một vững mạnh hơn. | Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. Mục lục I. Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài . trang 2 2. Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài . trang 3 3. Đối tượng nghiên cứu . .trang 4 4. Giới hạn của đề tài .trang 4 5. Phương pháp nghiên cứu .trang 4 II. Phần nội dung 1. Cơ sở lí luận .trang 5 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu . . trang 5 .3. Nội dung và hình thức của giải pháp . .trang 7 Giáo viên Nguyễn Thị Liên Trang 1 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. a. Mục tiêu của giải pháp . .trang 7 b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp . .trang 7 c. Mối quan hệ giữa các giải pháp biện pháp . trang 14 d. Kết quả khảo nghiệm giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu .trang 15 III. Phần kết luận kiến nghị . Kết luận .trang 18 . Kiến nghị . .trang 19 I. Phần mở đầu do chọn đề tài. Vai trò của một tổ chức là sự tác động của tổ chức đó đến tiến trình phát triển của lịch sử và cách mạng được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế chính trị xã hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển. Giáo viên Nguyễn Thị Liên Trang 2 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế vai trò của công đoàn ngày càng được khẳng định. Là tổ chức bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động. Là tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ học vấn tay nghề kiến thức pháp luật cho công nhân viên chức lao động. Với vai trò nhiệm vụ của tổ chức mình dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Liên đoàn Lao động tỉnh Đăk Lăk mà trực tiếp là Liên đoan Lao động huyện CưMgar công đoàn cơ sở các trường học trong cả huyện đã nỗ lực xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động thực hiện hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước. Đã nỗ lực đổi mới nội dung phương thức hoạt động tích cực chủ động tham gia với chuyên môn trong công tác quản

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
634    39    2    27-09-2023
12    258    2    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.