Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp tiếp tục chỉ đạo hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở trường Tiểu học

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm khảo sát và đánh giá thực trạng của công tác chỉ đạo hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tại trường tiểu học tôi đang công tác, từ đó đề xuất những biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học của nhà trường. | Một số biện pháp tiếp tục chỉ đạo hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở trường tiểu học PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong giai đoạn hiện nay giáo dục đã trở thành vấn đề quan trọng hàng đầu của toàn xã hội. Bậc Tiểu học được coi là bậc học nền tảng của hệ thống GD quốc dân đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách của người lao động mới. Tuy nhiên để thực hiện hiệu quả việc dạy học đặc biệt là dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó vai trò chỉ đạo của người hiệu trưởng như một nhạc trưởng trong dàn nhạc ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Thực tế cho thấy công tác quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực tại trường tôi đang công tác đã được triển khai thực hiện từ 2016 2017 đến nay. Nhìn chung các giáo viên trong nhà trường đã tiếp cận được phương pháp dạy học mới này. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cá nhân tôi thấy vẫn còn có một số vấn đề về chất lượng đội ngũ nhất là những giáo viên lớn tuổi và giáo viên mới vào nghề. Là người Hiệu trưởng tôi nhận thấy cần phải tiếp tục phát huy các biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh để đạt hiệu quả cao nhất phù hợp với các điều kiện và hoàn cảnh thực tế của nhà trường. Vì vậy tôi đã chọn vấn đề Một số biện pháp tiếp tục chỉ đạo hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở trường Tiểu học để nghiên cứu kiểm nghiệm và chia sẻ. 2. Mục đích nghiên cứu Tiếp tục khảo sát và đánh giá thực trạng của công tác chỉ đạo hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tại trường tiểu học tôi đang công tác từ đó đề xuất những biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học của nhà trường. 3. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở trường tiểu học. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp đã chỉ đạo hoạt động dạy học theo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    88    2    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.