Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 4

Mục đích của sáng kiến này là nhằm giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 4, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 2 Khóa VIII đã khẳng định Giáo dục Đào tạo là Quốc sách hàng đầu phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là điều kiện để phát huy nguồn lực con người . Giáo dục Tiểu học được xem là cấp học nền tảng của Giáo dục Đào tạo cấp học hết sức quan trọng tạo điều kiện vững chắc để học tập lên các cấp học khác. Luật Giáo dục ghi rõ Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự nghiệp phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức trí tuệ thể chất thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa bước đầu xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân chuẩn bị tiếp tục học Trung học cơ sở . Trong các kỹ năng cơ bản cần hình thành cho học sinh thì kỹ năng giao tiếp đóng vai trò hết sức quan khác trong cuộc sống quan hệ giữa con người với con người giao tiếp đóng vai trò chủ đạo. Con người có thể giao tiếp với nhau bằng nhiều phương tiện nhưng phổ biến và thường xuyên nhất vẫn là ngôn ngữ. Chính vì vậy mà cổ nhân từng nói Sự ăn cho ta cái lực sự ở cho ta cái trí sự bang giao cho ta cái nghiệp Giao tiếp có vị trí hết sức quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người. Giao tiếp là một quá trình quan trọng đối với mỗi cá nhân nhóm xã tiếp còn là mối quan hệ qua lại giữa con người với con người. Vì vậy giao tiếp là hoạt động rất cần thiết đối với mỗi người. Với học sinh hoạt động giao tiếp cũng vô cùng quan trọng vì nếu giao tiếp tốt sẽ giúp các em học tập tốt xây dựng được các mối quan hệ thân thiện tốt nhất sẽ thể hiện được khả năng nhận thức phép lịch sự của bản thân trong quá trình học tập và trong các hoạt động của một người học sinh giúp học sinh có được ý thức nói năng rõ ràng gãy gọn đủ ý và phù hợp trong mọi tình huống là rất cần thiết. Khi giao tiếp các em cần mạnh dạn trinh bay ro rang ngăn gon nói ̀ ̀ ̃ ̀ ́ ̣ đúng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    39    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.